Navigace

Obsah

Rozhodněte o škole

Typ: ostatní
Rozhodněte o škole 1V době zahájení příprav výstavby v roce 2016 byl předpokládaný příspěvek obce Zlatá 800.000,- Kč za požadovanou jednu třídu (30 dětí). Později jsme se přes 1.300.000,- Kč, 2.500.000,- Kč (26. 6. 2019) a 4.500.000,- Kč (13. 11. 2020) dospěli k současným 6.400.000,- Kč (20. 11. 2020) za 61 míst.

Takový nárůst v tak krátkém období na konci loňského roku se nedal naplánovat.
Ve středu 24. 2. 2021 se uskutečnilo zasedání DSO Povýmolí, kterého jsem se zúčastnil a vyslechl si jednoznačné stanovisko, že jakákoliv debata na změny výše příspěvku již vedena nebude. Berte, nebo nechte být. Po zasedání se starosta Úval osobně dostavil do Zlaté a před naším zasedádím zastupitelstva odpovídal na otázky všech zastupitelů a dalších přítomných. Otázka, kterou nám zbývá zodpovědět, je - pokračujeme v projektu a zavazujeme se zaplatit stanovený příspěvek, nebo končíme? Na rozhodnutí máme dva týdny. Pro přehlednost textu vynechám vysvětlování detailů a budu se věnovat jen strategickým cílům a rozhodnutím se zaokrouhlenými čísly.

Situace:
Školu chceme a peníze nemáme. Na splácení úvěru také nemáme.

Pokusím se to zjednodušeně vysvětlit. Z rozpočtu 4.000.000,- Kč lze uvolnit 500.000,- Kč na splácení úvěru. Zbytek jsou povinné výdaje. Rezervy vyčerpá přestavba vodárny. Čeká nás dostavba sítí pro starou část obce a Zlatou 3. K tomu jsme se zavázali a splníme to. V budoucnosti to přinese příjmy za nové obyvatele. Z velké části se za ně opět utratí a se zbytkem počítáme. Stavba sítí - 20.000.000,- celkem, obec ze svého zaplatí minimálně 8.000.000,- Kč. Na příspěvek obce bude čerpán úvěr, který je na hranici splnění zákona o rozpočtové odpovědnosti obcí. 8 mil. je 16 let x 0,5 mil z rozpočtu.

A jak o škole můžete rozhodnout vy?
počet domů v obci 160
počet obyvatel 370

poměr 2,3 obyvatele na dům

Jsou různé způsoby ke zjištění skutečného počtu bydlících, ale ten nejjednodušší je rozhlédnout se po svých domech. V některém ze starších občasníků jsem uváděl odhad vycházející z osobní znalosti sousedů a jejich dalších a dalších sousedů. Tehdy jsme došli k číslu nepřihlášených přesahujícím 100 osob jenom ve Zlaté 1. Nebudu spekulovat o důvodech. V penězích to představuje 1.000.000,-  Kč, jeden milion korun ročně. A za něj je možné koupit školu.

Pomozte prosím svým rozhodnutím získat obci peníze nutné k další účasti v projektu. Přijďte se ve středu přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde žijete.

 


Vytvořeno: 27. 2. 2021
Poslední aktualizace: 17. 3. 2021 13:43
Autor: Pavel Rak