Navigace

Obsah

Zápisy do 1. tříd školních zařízení ve školním roce 2024/2025

Typ: ostatní
Informace pro rodiče k zápisům.

INFORMACE PRO RODIČE

 

  • Zápisy do 1. tříd školních zařízení ve školním roce 2024/2025

SLEDUJTE TERMÍNY zápisů na jednotlivých školách v blízkém okolí obce Zlatá.

Doporučuji podat přihlášky na více škol.

Pokud zákonný zástupce bude žádat o odložení povinné školní docházky, zpravidla předloží:

- žádost o odklad

- vyjádření pedagogicko – psychologické poradny k odkladu dítěte

- posouzení odborného (dětského) lékaře k tělesné a duševní vyspělosti dítěte

Žádost o odklad s doporučujícími posouzeními odevzdá zákonný zástupce řediteli školy, kam se dítě hlásí.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Zveřejňuje ředitel školy v souladu se školským zákonem.

K zápisu musí přijít děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad povinné školní docházky

 

ZÁPIS

6 let k 31.8.2024

  • děti narozené od 1. 9. 2017 do 31.8.2018
  • děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (opět se musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky).

5 let k 31.8.2024

  • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1.9. do 31.12.2024, doloží zákonný zástupce vyjádření školského poradenského zařízení
  • dosáhne-li věku 6 let od 1.1.do 30.6.2025, doloží zákonný zástupce vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře

 

 OSOBNÍ ÚČAST DÍTĚTE PŘI ZÁPISU

 

Zákonný zástupce doloží:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • cizinci předloží pas, potvrzení o občanství a povolení k pobytu
  • vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad školní docházky
  • v případě potřeby doloží místo skutečného pobytu

 


Vytvořeno: 28. 2. 2024
Poslední aktualizace: 28. 2. 2024 10:43
Autor: Obec Zlatá