Navigace

Obsah

Dokumenty svazku obcí Povýmolí

Dokumenty svazku

Dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě Povýmolí Staženo: 32x | 08.09.2018

Návrh rozpočtu Povýmolí 2017 Staženo: 29x | 08.09.2018

Povýmolí, Rozhodnutí KÚ Stř.kraje, Odbor správních agend Staženo: 34x | 08.09.2018

Rozpočet na rok 2015 Staženo: 28x | 08.09.2018

Rozpočet Povýmolí 2016 Staženo: 26x | 08.09.2018

Stanovy Dobrovolného svazku Povýmolí Staženo: 33x | 08.09.2018

Usnesení jenotlivých obcí a města Staženo: 32x | 08.09.2018

Zakladatelská smlouva Povýmolí Staženo: 34x | 08.09.2018

Zápis z ustavující valné hromady Povýmolí Staženo: 37x | 08.09.2018

2018

FIN 12/2017 Staženo: 28x | 08.09.2018

Kontrola hospodaření 2017 Staženo: 38x | 08.09.2018

Příloha 12/2017 Staženo: 31x | 08.09.2018

Rozvaha 12/2017 Staženo: 27x | 08.09.2018

Výkaz zisku a ztráty 12/2017 Staženo: 27x | 08.09.2018

Závěrečný účet 2017 Staženo: 30x | 08.09.2018

2017

FIN Staženo: 28x | 08.09.2018

Kontrola hospodaření 2016 Staženo: 28x | 08.09.2018

Návrh rozpočtu Povýmolí 2018 Staženo: 31x | 08.09.2018

Příloha 12/2016 Staženo: 29x | 08.09.2018

Rozvaha 12/2016 Staženo: 33x | 08.09.2018

Stránka