Navigace

Obsah

Dokumenty svazku obcí Povýmolí

Dokumenty svazku

Dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě Povýmolí Staženo: 66x | 08.09.2018

Povýmolí, Rozhodnutí KÚ Stř.kraje, Odbor správních agend Staženo: 63x | 08.09.2018

Stanovy Dobrovolného svazku Povýmolí Staženo: 61x | 08.09.2018

Usnesení jenotlivých obcí a města Staženo: 61x | 08.09.2018

Zakladatelská smlouva Povýmolí Staženo: 64x | 08.09.2018

Zápis z ustavující valné hromady Povýmolí Staženo: 67x | 08.09.2018

2019

Příloha DSO 2018 Staženo: 7x | 31.05.2019

Rozvaha DSO 2018 Staženo: 6x | 31.05.2019

Výkaz pro hodnocení rozpočtu 2018 Staženo: 10x | 31.05.2019

Výkaz zisků a ztrát 2018 Staženo: 6x | 31.05.2019

Závěrečný účet 2018 Staženo: 6x | 31.05.2019

Zpráva přezkoumání hospodaření 2018 Staženo: 8x | 31.05.2019

2018

FIN 12/2017 Staženo: 67x | 08.09.2018

Kontrola hospodaření 2017 Staženo: 68x | 08.09.2018

Příloha 12/2017 Staženo: 61x | 08.09.2018

Rozvaha 12/2017 Staženo: 61x | 08.09.2018

Výkaz zisku a ztráty 12/2017 Staženo: 51x | 08.09.2018

Závěrečný účet 2017 Staženo: 60x | 08.09.2018

2017

FIN Staženo: 58x | 08.09.2018

Kontrola hospodaření 2016 Staženo: 58x | 08.09.2018

Stránka