Navigace

Obsah

Územní plán

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Zlatá

B2 Širší vztahy Staženo: 300x | 09.09.2018

B2 Širší vztahy Staženo: 260x | 09.09.2018

B3 Výkres ZPF Staženo: 297x | 09.09.2018

C1 Rozdílový výkres Staženo: 316x | 09.09.2018

I Textová část ÚP Staženo: 499x | 09.09.2018

I Textová část ÚP - vyznačení změn Staženo: 309x | 09.09.2018

II Textová část - Odůvodnění ÚP Staženo: 296x | 09.09.2018

II Textová část - Odůvodnění ÚP - vyznačení změn Staženo: 404x | 09.09.2018

III Příloha textové části - Odůvodnění - pracovní verze - nepovinné Staženo: 554x | 09.09.2018

Vyhláška Staženo: 288x | 09.09.2018

Upravený návrh územního plánu 2015 (zveřejněno: 9. 9. 2015)

Hlavní výkres Staženo: 420x | 09.09.2018

Koordinační výkres Staženo: 302x | 09.09.2018

Schéma dopravní infrastruktury Staženo: 281x | 09.09.2018

Schéma technické infrastruktury – energetika a elektronické komunikace Staženo: 165x | 09.09.2018

Schéma technické infrastruktury – vodní hospodářství Staženo: 159x | 09.09.2018

Textová část Odůvodnění územního plánu Staženo: 175x | 09.09.2018

Textová část územního plánu Staženo: 186x | 09.09.2018

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 178x | 09.09.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 165x | 09.09.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 178x | 09.09.2018

Stránka