Navigace

Obsah

Územní plán

Upravený návrh územního plánu 2015 (zveřejněno: 9. 9. 2015)

Schéma technické infrastruktury – energetika a elektronické komunikace Staženo: 86x | 09.09.2018

Schéma technické infrastruktury – vodní hospodářství Staženo: 81x | 09.09.2018

Textová část Odůvodnění územního plánu Staženo: 91x | 09.09.2018

Textová část územního plánu Staženo: 86x | 09.09.2018

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 90x | 09.09.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 85x | 09.09.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 90x | 09.09.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 84x | 09.09.2018

Výkres základního členění Staženo: 88x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá (2014)

A1 Základní členění Staženo: 83x | 09.09.2018

A2 Hlavní výkres Staženo: 88x | 09.09.2018

A3 VPS Staženo: 85x | 09.09.2018

A5 Vodní hospodářství Staženo: 81x | 09.09.2018

A6 Energetika Staženo: 81x | 09.09.2018

B1 Koordinační výkres Staženo: 77x | 09.09.2018

B3 Výkres ZPF Staženo: 73x | 09.09.2018

I Textová část ÚP Staženo: 84x | 09.09.2018

II Odůvodnění ÚP Staženo: 83x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 84x | 09.09.2018

Zadání Územního plánu obce (2013)

Připomíky k zadání ÚP část I. Staženo: 86x | 09.09.2018

Stránka