Navigace

Obsah

Územní plán

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Zlatá

B2 Širší vztahy Staženo: 315x | 09.09.2018

B2 Širší vztahy Staženo: 276x | 09.09.2018

B3 Výkres ZPF Staženo: 312x | 09.09.2018

C1 Rozdílový výkres Staženo: 329x | 09.09.2018

I Textová část ÚP Staženo: 525x | 09.09.2018

I Textová část ÚP - vyznačení změn Staženo: 322x | 09.09.2018

II Textová část - Odůvodnění ÚP Staženo: 309x | 09.09.2018

II Textová část - Odůvodnění ÚP - vyznačení změn Staženo: 421x | 09.09.2018

III Příloha textové části - Odůvodnění - pracovní verze - nepovinné Staženo: 595x | 09.09.2018

Vyhláška Staženo: 302x | 09.09.2018

Upravený návrh územního plánu 2015 (zveřejněno: 9. 9. 2015)

Hlavní výkres Staženo: 443x | 09.09.2018

Koordinační výkres Staženo: 318x | 09.09.2018

Schéma dopravní infrastruktury Staženo: 296x | 09.09.2018

Schéma technické infrastruktury – energetika a elektronické komunikace Staženo: 175x | 09.09.2018

Schéma technické infrastruktury – vodní hospodářství Staženo: 171x | 09.09.2018

Textová část Odůvodnění územního plánu Staženo: 187x | 09.09.2018

Textová část územního plánu Staženo: 205x | 09.09.2018

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 191x | 09.09.2018

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 176x | 09.09.2018

Výkres širších vztahů Staženo: 194x | 09.09.2018

Stránka