Navigace

Obsah

Územní plán

Upravený návrh územního plánu 2015 (zveřejněno: 9. 9. 2015)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 171x | 09.09.2018

Výkres základního členění Staženo: 184x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá (2014)

A1 Základní členění Staženo: 189x | 09.09.2018

A2 Hlavní výkres Staženo: 199x | 09.09.2018

A3 VPS Staženo: 186x | 09.09.2018

A5 Vodní hospodářství Staženo: 170x | 09.09.2018

A6 Energetika Staženo: 161x | 09.09.2018

B1 Koordinační výkres Staženo: 176x | 09.09.2018

B3 Výkres ZPF Staženo: 154x | 09.09.2018

I Textová část ÚP Staženo: 182x | 09.09.2018

II Odůvodnění ÚP Staženo: 204x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 170x | 09.09.2018

Zadání Územního plánu obce (2013)

Připomíky k zadání ÚP část I. Staženo: 190x | 09.09.2018

Připomíky k zadání ÚP část II. Staženo: 220x | 09.09.2018

Připomíky k zadání ÚP část III. Staženo: 180x | 09.09.2018

Stanoviska dotčených orgánů Staženo: 211x | 09.09.2018

Text návrhu zadání ÚP Staženo: 319x | 09.09.2018

Veřejná vyhláška - zastavěného uzemí Staženo: 191x | 09.09.2018

Vyhláška zastavěné území Staženo: 215x | 09.09.2018

Vymezení zastavěného území 1 Staženo: 181x | 09.09.2018

Stránka