Navigace

Obsah

Územní plán

Upravený návrh územního plánu 2015 (zveřejněno: 9. 9. 2015)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 146x | 09.09.2018

Výkres základního členění Staženo: 158x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá (2014)

A1 Základní členění Staženo: 164x | 09.09.2018

A2 Hlavní výkres Staženo: 172x | 09.09.2018

A3 VPS Staženo: 160x | 09.09.2018

A5 Vodní hospodářství Staženo: 143x | 09.09.2018

A6 Energetika Staženo: 136x | 09.09.2018

B1 Koordinační výkres Staženo: 152x | 09.09.2018

B3 Výkres ZPF Staženo: 130x | 09.09.2018

I Textová část ÚP Staženo: 152x | 09.09.2018

II Odůvodnění ÚP Staženo: 170x | 09.09.2018

Zahájení řízení o návrhu územního plánu Zlatá Staženo: 146x | 09.09.2018

Zadání Územního plánu obce (2013)

Připomíky k zadání ÚP část I. Staženo: 160x | 09.09.2018

Připomíky k zadání ÚP část II. Staženo: 195x | 09.09.2018

Připomíky k zadání ÚP část III. Staženo: 149x | 09.09.2018

Stanoviska dotčených orgánů Staženo: 182x | 09.09.2018

Text návrhu zadání ÚP Staženo: 255x | 09.09.2018

Veřejná vyhláška - zastavěného uzemí Staženo: 162x | 09.09.2018

Vyhláška zastavěné území Staženo: 191x | 09.09.2018

Vymezení zastavěného území 1 Staženo: 152x | 09.09.2018

Stránka