Navigace

Obsah

Obyvatelé Zlaté mohou využívat sběrný dvůr v Úvalech

Typ: náš tip
sběrný dvůr Úvaly Obec Zlatá má smluvně zajištěnu možnost ukládání odpadu v novém sběrném dvoře města Úval.

Ve sběrném dvoře můžete odložit tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapaky, kovy), dále textil, elektrozařízení a pneumatiky. Je zde možné odložit také odpady stavební suti, velkoobjemový odpad,  nebezpečný odpad (barvy, oleje rostlinné i motorové apod.) a biologicky rozložitelný odpad. Odpady budou na sběrném dvoře ručně dotříděny na jednotlivé druhy a umístěny do odpovídajících shromažďovacích prostředků. Dále jsou ve sběrném dvoře zpětně odebírány výrobky v režimu zpětného odběru - zářivky, výbojky, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení. Běžné druhy odpadů je zde možné odložit bezplatně. Dosavadní možnost uložit zdarma biologicky rozložitelný odpad je smlouvou s obcí značně rozšířena. Pokud v domácnosti vyprodukujete větší množství odpadu, který překročí snesitelnou míru našich kontejnerů pro uložení tříděného odpadu, využijte prosíme služby sběrného dvora. Do sběrného dvora lze ukládat i vysloužilý textil, zejména ve stavu, pro který již není vhodné jeho opakované použití. Tento nevhodný stav způsobí i odložení mimo kontejner.


Podrobnosti, včetně provozního řádu naleznete zde:
https://www.tsuvaly.cz/sberny-dvur/


Vytvořeno: 16. 6. 2021
Poslední aktualizace: 16. 6. 2021 13:50
Autor: obec Zlatá