Navigace

Obsah

Okolní obce a svazky

Region Pošembeří

Obec Zlatá patří do Regionu Pošembeří.

Zde se pokusíme zveřejnit vše, co má k Pošembeří nějaký vztah.

Obec Zlatá plánuje předložit v červnu roku 2018 žádost o podporu do 1. výzvy MAS Region Pošembeří o.p.s. s názvem Do práce a do školy bezpečně a v pohodě . Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku podél jižní strany silnici II/101 a výstavba nového úseku podél totožné komunikace. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na tomto chodníku i účastníků provozu na přilehlé vozovce. Doba realizace projektu je plánována rok 2019, přičemž vlastní stavební práce budou realizovány v průběhu cca 4 měsíců.

Dokumenty

 

Svazek obcí Povýmolí

Obec Zlatá vstoupila 11.6.2015 do svazku obcí Povýmolí.

Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Další obce ve svazku jsou Úvaly, Přišimasy, Sibřina, Květnice a Dobročovice.

Dokumenty svazku