Navigace

Obsah

Projekt REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Typ: ostatní
logo EU Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh krátkého úseku nového chodníku, který je situován podél silnice II/101 v obci Zlatá v okresu Praha - východ, k.ú. Zlatá. Obec patří pod MAS Region Pošembeří.

Projekt REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo EU

 

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008872

Celková výše podpory z EU: 2 512 377,68 Kč

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh krátkého úseku nového chodníku, který je situován podél silnice II/101 v obci Zlatá v okresu Praha - východ, k.ú. Zlatá. Obec patří pod MAS Region Pošembeří.

Projekt řeší nebezpečí a diskomfort spojené se stávajícím stavem chodníků v obci Zlatá. Obec tak podnikne významný krok ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy. Nejfrekventovanější dopravní spojnicí ve Zlaté je právě procházející silnice II. třídy - podél ní není chodník v takovém stavu, aby mohl být bezbariérově využíván, a ve značné části trasy dokonce úplně chybí. Zajistit bezpečnost a komfort chodců je zde proto maximálně důležité. Jakákoliv indispozice již nebude pro účastníky pěší dopravy překážkou.

Projekt si klade za cíl:

  • zvýšit bezpečnost obyvatel i turistů v obci Zlatá;
  • podpořit bezpečnou dopravní situaci podél hlavní tepny;
  • usnadnit cestu řidičům projíždějícím dotčeným úsekem;
  • snížit nehodovost způsobenou pohybem chodců po vozovce;
  • zkvalitnit pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace;
  • usnadnit pohyb po dotčeném úseku rodičům s kočárkem.

Vytvořeno: 7. 10. 2019
Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 12:08
Autor: Obec Zlatá