Navigace

Obsah

Poplatky

Psi

Majitel psa je povinen hradit poplatek dle článku 3 vyhlášky č. 2/2011 O místních poplatcích. Poplatek je od roku 2011 stále stejný, za prvního psa 100,- Kč, druhý a další pes 200,- Kč na rok.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Takto by měl být na území České republiky označen každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.


Komunální odpad

Rozpis svozů roku 2021:

  • týdenní svoz – úterý
  • 14 denní svoz – úterý v sudé týdny
  • měsíční svoz – poslední úterý v měsíci

Známka na rok 2020 je platná do 28. února 2021.

Známky na rok 2021 lze získat zaplacením příslušné částky na účet obce 123-3252690267/0100. Zvolená známka bude následně doručena plátci, případně jí bude možné se domluvit na předání známky na telefonu pana starosty (602 215 520) a známku si vyzvednout  v autoservisu u Křížku. . Tento bezkontaktní způsob je zvolen v souladu s opatřeními proti Covid-19.

Ceník

Nádoba Týdenní Zima - týdně / léto - 14 denní 14 denní měsíční
120 litrů 2 900 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 1 200 Kč
240 litrů 5 400 Kč 4 500 Kč 3 700 Kč 1 900 Kč 

Roční poplatek (bez nádoby) dle čl. 5. Obecně závazné vyhlášky obce Zlatá č. 1/2020 – 1 500 Kč

 

 


BIO odpad
  • svoz 2x měsíčně vždy ve čtvrtek v lichý týden od „bude stanoven v dubnu“ do „bude stanoven v dubnu“
  • nádoba 120 litrů - 774 Kč
  • nádoba 240 litrů - 1 002 Kč

Vodné
  • Provozovatelem vodárny a vodovodu v centrální „staré“ části obce je Obec Zlatá.
  • Vodovod v části obce Zlatá I. obec provozuje  z nařízení veřejné služby za majitele v insolvenci.
  • Ceny vodného a stočného jsou určovány dle kalkulace oprávněnou osobou.

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím