Obsah

Poplatky

Poplatky na rok 2024 jsou stejné, jako v roce 2023.

Platby je nutné zasílat až po 1.1.2024, kdy bude možné zaplatit i online.

Psi

Majitel psa je povinen hradit poplatek dle článku 3 vyhlášky č. 2/2011 O místních poplatcích. Poplatek je od roku 2011 stále stejný, za prvního psa 100,- Kč, druhý a další pes 200,- Kč na rok. Zaplatit Online

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Takto by měl být na území České republiky označen každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.


Komunální odpad

Rozpis svozů roku 2024:

  • týdenní svoz – úterý
  • 14 denní svoz – úterý v sudé týdny
  • měsíční svoz – poslední úterý v měsíci

Známka na rok 2023 je platná do 29. února 2024. 

Nová známka na rok 2024 je platná až od 1.3.2024 - nepřelepovat starou.

 

Známky na rok 2024 lze získat zaplacením příslušné částky přes platební portál nebo na účet obce 0010228201/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo popisné, nebo číslo parcely).

Pokud platbu provedete do 31.1.2024, bude Vám známka poté doručena obcí do poštovní schránky (v prvním nebo druhém týdnu v únoru).

Daší možností bude známku vyzvednout v úředních hodinách obecního úřadu, případně po domluvě na telefonu pana starosty (602 215 520) předat známku v autoservisu u Křížku.

Ceník

Nádoba Týdenní 14 denní Měsíční Sezónní  Platba
120 litrů

5 304 Kč 

2 652 Kč

1 224 Kč 

4 284 Kč 

Zaplatit Online
240 litrů

10 608 Kč 

5 304 Kč 

2 448 Kč  

8 568 Kč 

Zaplatit Online

 

Ceny BIO odpadu

Nádoba Cena  Platba
120 litrů 774 Kč Zaplatit Online
240 litrů 1 002 Kč Zaplatit Online

 

 


BIO odpad
  • svoz 2x měsíčně vždy ve čtvrtek v lichý týden od „11.4.2024“ do „21.11.2024“
  • nádoba 120 litrů 
  • nádoba 240 litrů 

Vodné
  • Provozovatelem vodárny a vodovodu v obci je Obec Zlatá.
  • Ceny vodného a stočného jsou určovány dle kalkulace oprávněnou osobou.

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím