Navigace

Obsah

Poplatky

Psi

Majitel psa je povinen hradit poplatek dle článku 3 vyhlášky č. 2/2011 O místních poplatcích. Poplatek je od roku 2011 stále stejný, za prvního psa 100,- Kč, druhý a další pes 200,- Kč na rok.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Takto by měl být na území České republiky označen každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.


Komunální odpad

Ceny se za svoz odpadu pro rok 2020 nemění.

Rozpis svozů roku 2020:

  • týdenní svoz – úterý
  • 14 denní svoz – úterý v sudé týdny
  • měsíční svoz – poslední úterý v měsíci

Známka na rok 2019 je platná do 29. února 2020.

Známky na rok 2020 jsou v prodeji na Obecním úřadu Zlatá od 22. ledna 2020.

Ceník

Nádoba Týdenní Zima - týdně / léto - 14 denní 14 denní měsíční
120 litrů 2 400 Kč 2 100 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč
240 litrů 4 500 Kč 3 800 Kč 3 100 Kč 1 600 Kč 

Roční poplatek (bez nádoby) dle čl. 5. Obecně závazné vyhlášky obce Zlatá č. 3/2013 – 500 Kč

 

Chcete si ušetřit čas, nevyhovuje Vám úřední doba? Nevadí, jsme tu pro Vás. Stačí příslušnou částku poslat na účet obce 10228201/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné nebo parcelní a pak se domluvit na předání známky na telefonu pana starosty (602 215 520) a známku si můžete vyzvednout dle domluvy v autoservisu u Křížku.


BIO odpad
  • svoz 2x měsíčně vždy ve čtvrtek v lichý týden od „bude stanoven v dubnu“ do „bude stanoven v dubnu“
  • nádoba 120 litrů - 774 Kč
  • nádoba 240 litrů - 1 002 Kč

Vodné
  • Provozovatelem vodárny a vodovodu v centrální „staré“ části obce je Obec Zlatá.
  • Obec nevybírá zálohy na odběr vody.
  • Odečet probíhá jedenkrát ročně v období března-dubna.
  • Cena vodného pro rok 2020 činí 25,-Kč / m3 pro „starou“ obec.

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím