Navigace

Obsah

Stránka

     : Dobry den, před volbami 14.9.2019 jsem si chtěl projít historii zasedání a usnesení zastupitelstva z let minulých(do 2012), které na webu obce pro občany ještě před několika měsíci byly zveřejněny. Bohužel se jich nemůžu v současnosti dohledat. Můžete mi sdělit, v jake sekci mám hledat nebo zda již zobrazeny nejsou, a proč? Další dotaz směřuje na vydaný Spisový a skartační řád obce. Dle uvedení je SSŘ schválen a podepsán starostou obce až v roce 2014. Proč není již od té doby uvěřejněn na stránkách obce? V SSŘ je uvedeno, že se jedná o Směrnici č.1/2013 a je uveden podpis starosty obce, který neodpovídá podpisu užívaným v roce 2014, chybí datum podepsání. V tomto případě byl předložený SSŘ vytvořen elektronicky až v roce 2019 a chybí elektronický podpis s časovým otiskem. Můžete se k těmto časovým nesrovnalostem vyjádřit?Děkuji (Vloženo 28.08.2019)

Dobrý den.

K otázce č.1 

Máte pravdu na webu obce již v současné době nedohledáte historii zasedání a usnesení zastupitelstva z let minulých (starších než rok 2013). Zápisy z veřejných jednání zastupitelstva do roku 2013 nebyli přesunuty ze starší verze webu, která se nasazovala okolo srpna roku 2018. Pokud máte v této souvislosti konkrétní dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.

K otázce č.2

Dle § 111 bod 2 a bod 4e zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích je starosta zmocněn vydávat spisový a skartační řád. Úkolem a zodpovědností starosty je řídit obecní úřad a k tomu je zmocněn vydávat interní směrnice a interní nařízení. Vzhledem k tomu, že vnitřní předpisy je nutné měnit a aktualizovat v některých případech v kratších časových intervalech, než jsou zasedání zastupitelstva, nejsou vnitřní směrnice schvalovány na veřejných zasedáních zastupitelstva a zveřejňovány na webu obce, pokud nejsou součástí některého bodu veřejného jednání zastupitelstva, kde jsou uvedené v příloze.

K otázce č.3

Spisový a skartační řád nebyl původně zpracován v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba pořídit jeho elektronickou verzi zejména pro práci kontrolní komise, byl zpětně digitalizován. Digitalizace s rekognizací textu ale není prakticky nikdy dokonalá a je nutno provést korekce. Následně byl digitalizovaný řád zkontrolován, exportován do formátu .PDF a uložen na digitální úložiště. Správně jste odhalil uniklou nepřesnost v označení směrnice vzniklou pravděpodobně mezi dobou kdy dokument byl připravován a podepsán, nemá být č.1/2013, ale 1/2014.

S pozdravem

Luboš Přibyl, starosta obce, 29.08.2019
          : Dobrý den, který den v týdnu a v jakých intervalech je vyvážena nádoba na kovový odpad? Děkuji za odpověď Petráčková (Vloženo 19.08.2019)

Dobrý den,

v současné době se nádoba na kovový odpad vyváží 1x měsíčně. Naplněnost nádoby monitorujeme, v nejbližší době bude přidána další nádoba do Zlaté I. Pokud ani to nebude dostačující, zkrátíme interval vyvážení na 2x měsíčně. Tím současnou kapacitu zvýšíme čtyřnásobně.

S pozdravem

 

Luboš Přibyl, starosta obce, 21.08.2019
            : Rozumím vaší potřebě přimět řidiče k dodržování rychlostního limitu, ale obávám se, že provedená úprava není úplně šťastná. Vodorovná značka se symbolem 50 km/h je umístěna pouhé 4 metry před dopravní značkou Zóna s dopravním omezením, omezujícím nejvyšší dovolenou rychlost na 40 km/h. Část řidičů soustředí pohled na vodorovnou značku a snadno tak přehlédne značku svislou, umístěnou prakticky paralelně. Jiná část nabude dojmu, že nově umístěná vodorovná značka významově přebíjí "starou" značku. V obou případech bude výsledkem dodržování padesátikilometrového, nikoliv čtyřicetikilometrového rychlostního limitu, což je kontraproduktivní. Rozhodně bych doporučoval změnit (alespoň ze směru od Škvorce) číslici na vodorovné značce na 40 (když stávající 50 platí pouhé 4 metry). Jinak jako psychologicky účinné řešení se osvědčuje informativní radar (podobný jako je ve Vaší obci umístěn ve směru na Škvorec), který zobrazuje kromě rychlosti jízdy i registrační značku vozidla. A samozřejmě nikdy nekončícím příběhem je tlačení na policii, aby v obci prováděla měření rychlosti. S pozdravem, Robert Kotál, Dopravní akademie (Vloženo 19.08.2019)

Dobrý den pane Kotále,

děkuji za podnětné připomínky, musím s Vámi souhlasit. Dopravní značení není ideální, ale stanovil ho odbor dopravy dle instrukcí dopravního inspektorátu, viz moje odpověď na Váš dotaz ze 14.8.2019. Vašim podnětem se budeme zabývat. 

S pozdravem

 

Luboš Přibyl, starosta obce, 21.08.2019
            : Dobrý den, při příjezdu do obce Zlatá po silnici č. 101 směrem od Škvorce je nově umístěna vodorovná dopravní značka Nápis na vozovce se symbolem dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 50 km/h. Značka je umístěna 4 metry před svislou značkou Zóna s dopravním omezením - nejvyšší dovolená rychlost 40 km/h. Mohu Vás požádat o informaci, který silniční správní úřad a na čí návrh tuto místní úpravu stanovil? Děkuji, Robert Kotál (Vloženo 13.08.2019)

Dobrý den,

tuto místní úpravu provozu na pozemní komunikaci stanovil odbor dopravy městského úřadu  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na základě žádosti obce Zlatá a vyjádření krajského ředitelství Policie ČR - dopravního inspektorátu Praha - venkov VÝCHOD. Toto vodorovné značení o maximální povolené rychlosti doplnilo svislou značku "začátek obce", která omezuje rychlost v obci na 50km/hod. Bohužel, ani toto dvojnásobné upozornění pro mnohé řidiče není dostatečné. 

S pozdravem

starosta obce Zlatá, Luboš Přibyl.

Luboš Přibyl, 14.08.2019

Stránka