Navigace

Obsah

Informace pro rodiče 25. 3. 2024

Typ: ostatní
Informace pro rodiče 25. 3. 2024 1 V současné době probíhají zápisy do prvních tříd. Vzhledem k tomu, že obec Zlatá nezřizuje předškolní a školské zařízení, snažíme se důkladně monitorovat situaci tak, aby všichni zájemci o vzdělávání byli umístěni do předškolních a školních zařízení.

 S rodiči, kteří se ozvali na minulou výzvu, která je umístěna na webových stránkách obce Zlatá, jsme v kontinuálním telefonickém i v emailovém spojení.

Víme, že doba je velice hektická a nepřehledná. Komunikuji s odborem školství Krajského úřadu pro Středočeský kraj a se všemi řediteli základních škol v blízkém okolí.

Pokud mohu doporučit, podejte přihlášky do ZŠ Běchovice. Dle sdělení ředitele školy mají prozatím několik volných míst. Rozšířili kapacitu školy.

Upozorňuji, že v souladu s právními předpisy je možný přestup žáka z jedné školy na druhou, kde byl žák přijat ke vzdělávání až po 1. září 2024. Počet zapsaných žáků se výrazně mění, protože někteří uchazeči mají odklad nebo byli přijati na jinou školu.

Věřím, že se nám naše „Zlatíčka“ podaří umístit ve vzdělávacích zařízeních tak, jako v minulém roce.

V případě potřeby mě kontaktujte na telefonním čísle 603310056 nebo prostřednictvím e-mailu kohoutova.iv@centrum.cz

Poskytuji poradenskou službu o možnostech vzdělávání, volbě povolání i dalšího vzdělávání, včetně rekvalifikací po dohodě se zájemci v prostorách Obecního úřadu Zlatá ZDARMA.

Ještě bych chtěla upozornit, že je možné žádat o finanční příspěvek na dopravu pro děti, které navštěvují předškolní zařízení ve výši 1000 Kč za měsíc, a to zpětně od 1. 9. 2023 na základě žádosti. Informace, včetně žádosti naleznete na webových stránkách obce.

 

PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, Ph.D., zastupitelka


Vytvořeno: 27. 3. 2024
Poslední aktualizace: 27. 3. 2024 14:58
Autor: obec zlatá