Navigace

Obsah

Školství

 

Palčivým problémem nejen středočeského kraje je nedostatečná kapacita školských zařízení. Od 1. ledna 2005 platí školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zákonem byla parlamentem obcím uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky. Bohužel jim současně k jejímu zajištění nedal prostředky a nestanovil žádnou koncepci. Zákon tuto povinnost uložil 6254 samostatným obcím, od kterých požaduje 6254 samostatných řešení. Situace ale vyžaduje řešení systémové, cehož jsou si všichni zúčastnění vědomi, ale výsledek je prozatím v nedohlednu.

V této rubrice budou zveřejňovány dokumenty k tomuto tématu.

 

Informace pro občany Zlatá – „Naše Zlatíčka“ - 23. 3. 2023

Řešení nedostatku míst v základních školách - 21. 3. 2023

Dětská skupina ve Zlaté - 27. 2. 2023

Informace Naše Zlatíčka - 22. 2. 2023

Zápis do školy v Sibřině - 3. 2. 2023

Informace Naše Zlatíčka - 17. 10. 2022