Navigace

Obsah

Žádost o příspěvek na dopravu nezl. dětí do předškolního zařízení

Typ: ostatní
Informace k nároku na příspěvek na dopravu.

Nárok na příspěvek na dopravu

  1. Příspěvek na dopravu mohou čerpat pouze rodiny s trvalým pobytem, (včetně dětí) v obci Zlatá.
  2. Dítě navštěvuje předškolní docházku. Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu, dětskou skupinu, povinnou předškolní docházku, doloží zákonný zástupce potvrzení příslušného zařízení o této skutečnosti. Potvrzení bude obsahovat dobu fyzické docházky dítěte (od – do).

Výše příspěvku na dopravu

  • Příspěvek na dopravu je na každý školní rok navržen a odsouhlasen Zastupitelstvem obce Zlatá na začátku školního roku. Pro školní rok 2023/2024 byl usnesením zastupitelstva 27/5/2023 příspěvek stanoven na 1000,- Kč měsíčně.

 Výplata příspěvku na dopravu

  • Na základě podané žádosti o příspěvek pouze zákonnému zástupci.
  • Způsobem uvedeným v bodě C podané žádosti.

O příspěvek je možné požádat za každé pololetí zvlášť, případně jednou za celý školní rok. V obou případech nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušného školního roku.


Příloha

Vytvořeno: 28. 2. 2024
Poslední aktualizace: 3. 4. 2024 12:03
Autor: Obec Zlatá