Navigace

Obsah

Informace pro rodiče našich "Zlatíček"

Typ: náš tip | ostatní
Informace pro rodiče našich "Zlatíček" 1 Podle sdělení Mgr. Ingrid Vavřínkové, vedoucí Odboru školství, Krajského úřadu pro Středočeský kraj, všichni rodiče obce Zlatá měli v dostatečném předstihu od zastupitelů obce Zlatá, informaci o tom, že v současné době je nutné podat několik přihlášek do školských zařízení.

Je nám známo, že někteří rodiče podali 10 - 12 přihlášek do okolních školských zařízení. To se týká nejenom uchazečů do první třídy, ale i do přípravné povinné třídy mateřské školy (dále MŠ), popřípadě šesté třídy základní školy (dále ZŠ).

Vzhledem k tomu, že některé rodiny mají více dětí, které budou třeba umístit do MŠ a ZŠ a není možné, aby s každým dítětem jezdili někam jinam, budeme se snažit komunikovat s paní Mgr. Vavřínkouvou tak, aby v rámci odvolacího řízení, jak je uvedeno níže, byly naše děti umístěny na jedno místo. Z těchto důvodů potřebujeme zajistit seznam dětí a optimální školské zařízení pro každou rodinu individuálně tak, aby to vyhovovalo nejen optimální dojezdové vzdálenosti, ale i směru jízdy rodičů.

Z výše uvedených důvodů bychom chtěli vytvořit jmenný seznam dětí, seznam školského zařízení, které by nejlépe vyhovovalo rodinám individuálně. V případě, že se nám podaří takový seznam vytvořit, zašleme jej se žádostí paní Mgr. Vavřínkové.

Pokud máte zájem o toto řešení napište tuto informaci Dr. Kohoutové, která tuto agendu má ve své gesci a na její mailovou adresu (Kohoutova.iv@centrum.cz) 

Uveďte, jméno a příjmení dítěte, adresu bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, pokud je odlišné od příjmení rodiče,  dvě školská zařízení, která budou nejlépe vyhovovat, podle pořadí  na 1. a 2. místě.

Uvidíme, zda se nám to podaří.

Děkujeme za spolupráci. 

Luboš Přibyl

 starosta 

Vážená paní doktorko,

 

děkuji za reakci, dočetla jsem Váš e-mail až do konce a souhlasím se skutečnostmi, které jste uvedla v závěru. Situace je taková, že přes veškeré naše úsilí se nám nepovedlo najít školu (mateřskou a základní) v rozumné dojezdové vzdálenosti než v rozmezí 30 – 85 km. V návaznosti na tyto skutečnosti se nám jeví stanovení školského obvodu v uvedených vzdálenostech pouze jako formální úřední akt, který reálně problém pro děti nevyřeší. Případné skutečné ohrožení školní docházky budeme řešit v rámci odvolacího řízení, a to každé neumístěné dítě individuálně. Doporučuji rodičům podat přihlášky do více mateřských a základních škol, které jsou pro ně dopravně dostupné.

 

S pozdravem

 

I.Vavřínková


Vytvořeno: 12. 4. 2023
Poslední aktualizace: 12. 4. 2023 20:03
Autor: Obec Zlatá