Navigace

Obsah

Stanovení školského obvodu

Typ: náš tip | ostatní
Stanovení školského obvodu V hlavním textu níže naleznete informaci o stanovení školského obvodu (spádovosti).

Vážená paní doktorko,

 

děkuji za reakci, dočetla jsem Váš e-mail až do konce a souhlasím se skutečnostmi, které jste uvedla v závěru. Situace je taková, že přes veškeré naše úsilí se nám nepovedlo najít školu (mateřskou a základní) v rozumné dojezdové vzdálenosti než v rozmezí 30 – 85 km. V návaznosti na tyto skutečnosti se nám jeví stanovení školského obvodu v uvedených vzdálenostech pouze jako formální úřední akt, který reálně problém pro děti nevyřeší. Případné skutečné ohrožení školní docházky budeme řešit v rámci odvolacího řízení, a to každé neumístěné dítě individuálně. Doporučuji rodičům podat přihlášky do více mateřských a základních škol, které jsou pro ně dopravně dostupné.

 

S pozdravem

 

I.Vavřínková

Mgr. Ingrid Vavřínková vedoucí Odboru školství, pověřena zastupováním

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 222 e-mail: vavrinkova@kr-s.cz

www.stredoceskykraj.cz

 

From: Ivanka Kohoutová <> Sent: Wednesday, March 22, 2023 9:34 AM To: Vavřínková Ingrid <Vavrinkova@kr-s.cz> Cc: Subject: RE: RE: žádost Importance: High

Vážená paní Vavřínková,

děkuji Vám za odpověď. Budeme informovat naše občany.

Šetření, tak jak uvádíte, jsem si provedla sama.

Bohužel, jsem nedošla k závěru, že by někde volné kapacity pro naše děti byly. Mohu doložit.

V blízkém okolí již mají nastaveny kapacity na maximum, včetně přístaveb. Více dětí se dle mého nikam nevejde. Kapacity byly rovněž ovlivněny přijetím dětí z Ukrajiny.

Škola v Úvalech se staví osm let. Stejně bude nedostačující.

Na základě svých dlouholetých zkušeností ve školství, se domnívám, že je třeba tuto situaci řešit systémově. Je zřejmé, že zákon je špatný. De facto v praxi nerealizovatelný.

Obce toto ze svých dotací ani v případě, že se budou snažit získat projekt, vystavit školské zařízení nezvládnou. Včera pan ministr školství v TV říkal, že postavení a vybavení školy vyjde cca na 3/4 miliardy Kč. I kdyby všechny obce v blízkém okolí Zlaté, daly dohromady celé rozpočty obcí na deset let dopředu, tak nejsou schopné školu vystavět a to se nehovořilo o kapacitě školy. Zadlužování obcí je špatná cesta.

Dalším problémem je, když má rodina několik dětí a každé dítě by měla vozit někam jinam. Také nereálné a to se podporuje zaměstnávání matek i na částečné úvazky, pokud je mi známo.

Také mám zkušenost, že v případě, že by se náhodou někde nějaké místo našlo, škola, která nám umístí dítě, požaduje finanční příspěvek na každý školní rok cca 100 000 Kč z rozpočtu obce. Což je pro naší obec nereálné. V matrice máme zapsáno cca 100 dětí.

Ještě snad mám několik připomínek.

Ráda bych pomohla. Neberte to prosím jako kritiku, ale názor, který by třeba mohl pomoci, i když jsem skeptická.

1) Přijetí dětí na Praze - Východ do prvních tříd nelze řešit samostatně.

2) Je třeba řešit vzdělávání dětí a budoucích žáků (včetně SOŠ a Gymnázií) koncepčně pro daný region.

3) Lze předpokládat, že počty dětí se budou nadále zvyšovat v souvislosti s další výstavbou satelitů.

4)Je třeba řešit rovněž problematiku jeslí, mateřských škol, přípravných skupin, dětských skupin

5) Navyšování kapacit přístavbami a řešením kapacit pomocí kontejnerů je zavádějící, oddaluje řešení problému do budoucnosti. Děti z prvních tříd musí dále někde pokračovat...a po ZŠ také

6) Výše uvedená řešení mají značné problémy se stavebními úřady a hygieniky.

7) Není zabezpečeno zázemí pro učitele - kabinety, uložení pomůcek atd.

8) Nezabezpečíte družinu a mimoškolní aktivity, které jsou nutné pro všestranný rozvoj dítěte

9) Ve stísněných podmínkách nezabezpečíte ani možnost parkování pro rodiče, kteří vezou dítě do vzdělávacího zařízení.

10) K dispozici je nutná i tělocvična. Kde se děti budou rozvíjet po této stránce ??? Mají se podporovat tyto aktivity a předcházet např. obezitě u dětí 

11) Děti nemají ani možnost venkovního využití zahrady, protože nejsou k dispozici a např. u dětských skupin snad postačuje 350 m2 

12) Další problematika je zajištění kvalifikovaných učitelů. Jedna věc jsou kapacity a další problém je, kdo bude v těchto zařízeních učit?? 

13) Obce zpravidla nedisponují možností nabídky služebních bytů.

15) Je třeba zajistit i dosažitelnost školních psychologů, logopedů, lékařů, zubních lékařů atd.

14) Takto bych mohla ještě pokračovat............Úžasný

Závěr:

  • vytvoření pracovní skupiny pro řešení problémů ve vzdělávání dětí (1-15  let?) v příslušných regionech ( např.zástupci Krajského úřadu pro Středočeský kraj, starostů obcí, ředitelů škol, příslušných stavebních úřadů, Ministerstva školství, mládeže a sportu)
  • provést kvantitativní analýzu současného stavu (počet dětí) a stanovit vývojovou křivku
  • obvolávání škol s dotazy na volná místa je krajně nekoncepční
  • spádové školy vzdálené 85 Km od malých obcí nic nevyřeší, jenom se prodlužuje "agonie"
  • ve spolupráci s jednotlivými členy pracovní skupiny zajistit pozemek v patřičné velikosti pro systémové vzdělávání dětí (cca 1 - 18 let)
  • urychleně vytvořit projektovou dokumentaci, ev. změny územního plánu, stavební povolení atd.
  • vypracovat projekt s možností získání finančních prostředků z EU 
  • s finanční spoluúčastí by mohl vypomoci Středočeský kraj, který by byl i zřizovatelem školského zařízení
  • v současné době nové stavební technologie umožňují rychlou výstavbu

Na základě "svého odhadu" se domnívám, že kapacita obdobného školského zařízení by mohla být cca minimálně 3000 dětí.

Vážená paní magistro, omlouvám se za dlouhou informaci a dlouhé čtení pro Vás.

Jsem ráda, pokud jste mé připomínky a názory dočetla až sem.

Přeji Vám hezký den a pevné zdraví.

Věřím, že se problém vyřeší. Jde nám přeci o naše děti a jejich budoucnost.

S pozdravem

PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, Ph.D.,

zastupitelka, Obec Zlatá


Vytvořeno: 4. 4. 2023
Poslední aktualizace: 4. 4. 2023 12:06
Autor: obec Zlatá