Navigace

Obsah

Informace pro občany Zlatá – „Naše Zlatíčka“

Typ: ostatní
Informace pro občany Zlatá – „Naše Zlatíčka“ 1 Dne 8. 3. 2023 v 11 hodin, v budově KÚ, míst. č. 4029 proběhlo jednání v souvislosti s nedostatkem míst pro žáky základních škol v oblasti Praha - Východ, zejména do prvních tříd.

Jednání se rovněž účastnil pan radní pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milan Vácha. Jednání bylo iniciováno panem starostou naší obce, L. Přibylem. Účastnili se též zástupci ORP Říčany a dotčených obcí, ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a za naší obec pan starosta L. Přibyl a Dr. I. Kohoutová. Byl přislíben z tohoto jednání zápis, abychom mohli naše občany informovat. Vzhledem k tomu, že jsme doposud zápis neobdrželi, Dr. I. Kohoutová zaslala dotaz na paní vedoucí oddělení pro školství Mgr. I. Vavřínkovou.

 

22. 3. 2023 Dr. I. Kohoutová obdržela následující odpověď: Vážená paní doktorko, vzhledem k průběhu projednání problematiky nezajištění míst pro plnění povinné školní docházky v dotčených obcích a následně probíhající diskuze, ze které nevyplynuly žádné konstruktivní závěry, zápis pořízen nebyl. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejednalo o faktické stanovení školského obvodu do námi vybraných obcí, kdy je tento akt již součástí procesu stanovení školského obvodu dle správního řádu, nebyl vyhotoven protokol. V současné době, tak jak již bylo rovněž sděleno panem radním M. Váchou, probíhají jednání s dalšími obcemi o možnosti zajištění spádové základní školy v dojezdové vzdálenosti. Protože zatím stále trvá, že nejbližší možnou variantou je základní škola ve vzdálenosti cca 85 km. V případě nalezení jiného řešení Vás o této skutečnosti vyrozumíme. Toto stanovisko můžete prosím sdělit Vašim občanům.

S pozdravem I.Vavřínková

 

Pravděpodobně je vám známo, že dne 20. 3. 2023 v hlavních zprávách na ČT 1 proběhla informace o nedostatku a problematice výstavby školských zařízení a nedostatku míst ve školách a školkách v naší obci.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000100320/

čas 37:34

Vzhledem k tomu, že situace je neuspokojivá, Dr. I. Kohoutová napsala sdělení paní Mgr. Vavřínkové, po dohodě s panem starostou L. Přibylem a dalšími členy zastupitelstva, následujícího znění:  Vážená paní Vavřínková, děkuji Vám za odpověď. Budeme informovat naše občany. Šetření, tak jak uvádíte, jsem si provedla sama. Bohužel, jsem nedošla k závěru, že by někde volné kapacity pro naše děti byly. Mohu doložit. V blízkém okolí již mají nastaveny kapacity na maximum, včetně přístaveb. Více dětí se dle mého nikam nevejde. Kapacity byly rovněž ovlivněny přijetím dětí z Ukrajiny.

Škola v Úvalech se staví osm let. Stejně bude nedostačující. Na základě svých dlouholetých zkušeností ve školství, se domnívám, že je třeba tuto situaci řešit systémově. Je zřejmé, že zákon je špatný. De facto v praxi nerealizovatelný. Obce toto ze svých dotací, ani v případě, že se budou snažit získat projekt, vystavit školské zařízení, nezvládnou. Včera pan ministr školství v TV říkal, že postavení a vybavení školy vyjde cca na 3/4 miliardy Kč. I kdyby všechny obce v blízkém okolí Zlaté, daly dohromady celé rozpočty obcí na deset let dopředu, tak nejsou schopné školu vystavět, a to se nehovořilo o kapacitě školy. Zadlužování obcí je špatná cesta. Dalším problémem je, když má rodina několik dětí a každé dítě by měla vozit někam jinam. Také nereálné, a to se podporuje, zaměstnávání matek i na částečné úvazky, pokud je mi známo. Také mám zkušenost, že v případě, že by se náhodou někde nějaké místo našlo, škola, která nám umístí dítě, požaduje finanční příspěvek na každý školní rok cca 100 000 Kč z rozpočtu obce. Což je pro naší obec nereálné. V matrice máme zapsáno cca 100 dětí. Ještě snad mám několik připomínek:

Ráda bych pomohla. Neberte to prosím jako kritiku, ale názor, který by třeba mohl pomoci, i když jsem skeptická.

1) Přijetí dětí na Praze - východ do prvních tříd nelze řešit samostatně.

2) Je třeba řešit vzdělávání dětí a budoucích žáků (včetně SOŠ a Gymnázií) koncepčně pro daný region.

3) Lze předpokládat, že počty dětí se budou nadále zvyšovat v souvislosti s další výstavbou satelitů.

4)Je třeba řešit rovněž problematiku jeslí, mateřských škol, přípravných skupin, dětských skupin.

5) Navyšování kapacit přístavbami a řešení kapacit pomocí kontejnerů je zavádějící, oddaluje řešení problému do budoucnosti. Děti z prvních tříd musí dále někde pokračovat, a po ZŠ také.

6) Výše uvedená řešení mají značné problémy se stavebními úřady a hygieniky.

7) Není zabezpečeno zázemí pro učitele - kabinety, uložení pomůcek atd.

8) Nezabezpečíte družinu a mimoškolní aktivity, které jsou nutné pro všestranný rozvoj dítěte.

9) Ve stísněných podmínkách nezabezpečíte ani možnost parkování pro rodiče, kteří vezou dítě do vzdělávacího zařízení.

10) K dispozici je nutná i tělocvična. Kde se děti budou rozvíjet po této stránce? Mají se podporovat tyto aktivity a předcházet např. obezitě u dětí. 

11) Děti nemají ani možnost venkovního využití zahrady, protože nejsou k dispozici a např. u dětských skupin snad postačuje 350 m2. 

12) Další problematika je zajištění kvalifikovaných učitelů. Jedna věc jsou kapacity a další problém je, kdo bude v těchto zařízeních učit? 

13) Obce zpravidla nedisponují možností nabídky služebních bytů.

15) Je třeba zajistit i dosažitelnost školních psychologů, logopedů, lékařů, zubních lékařů atd.

14) Takto bych mohla ještě pokračovat............

 

 

Závěr:

  • vytvoření pracovní skupiny pro řešení problémů ve vzdělávání dětí (1-15  let?) v příslušných regionech (např. zástupci Krajského úřadu pro Středočeský kraj, starostů obcí, ředitelů škol, příslušných stavebních úřadů, Ministerstva školství, mládeže a sportu),
  • provést kvantitativní analýzu současného stavu (počet dětí) a stanovit vývojovou křivku,
  • obvolávání škol s dotazy na volná místa je krajně nekoncepční,
  • spádové školy vzdálené 85 km od malých obcí nic nevyřeší, jenom se prodlužuje "agonie",
  • ve spolupráci s jednotlivými členy pracovní skupiny zajistit pozemek v patřičné velikosti pro systémové vzdělávání dětí (cca 1 - 18 let),
  • urychleně vytvořit projektovou dokumentaci, ev. změny územního plánu, stavební povolení atd.,
  • vypracovat projekt s možností získání finančních prostředků z EU, 
  • s finanční spoluúčastí by mohl vypomoci Středočeský kraj, který by byl i zřizovatelem školského zařízení,
  • v současné době nové stavební technologie umožňují rychlou výstavbu.

Na základě "svého odhadu" se domnívám, že kapacita obdobného školského zařízení by mohla být cca minimálně 3000 dětí.

Vážená paní magistro, omlouvám se za dlouhou informaci a dlouhé čtení pro Vás.

Jsem ráda, pokud jste mé připomínky a názory dočetla až sem. Přeji Vám hezký den a pevné zdraví.

Věřím, že se problém vyřeší. Jde nám přeci o naše děti a jejich budoucnost. S pozdravem PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, Ph.D., zastupitelka, Obec Zlatá

 

Dne 20. 3. 2023 byl pozván panem starostou L. Přibylem po dohodě na zastupitelstvu na Obecní úřad ve Zlaté pan senátor Hraba k projednání celé záležitosti. Požádáme ho pomoc.

 

Veškerá komunikace s dotčenými osobami, která je podkladem pro tento zápis, je uložena u Dr. I. Kohoutové a je každému kdykoliv k nahlédnutí.


Vytvořeno: 23. 3. 2023
Poslední aktualizace: 23. 3. 2023 13:45
Autor: obec Zlatá