Navigace

Obsah

Havárie na vodárně

Typ: ostatní
Minulý týden došlo na vodárně k havárii - poruše tlakové nádoby. Hned druhý den jsem provedl opravu tlakové nádoby (porušený svar). Odstávka kvůli této neodkladné opravě trvala pouze 2 hodiny a byla dopředu avizována sms zprávou. Každá takováto odstávka vodárny, která je spojena s poklesem tlaku, s sebou nese nebezpečí pohybu sedimentu v některých větvích vodovodu ve Zlatá I. Tento stav může přinést nepříjemnost, a to zkalenou vodu.

Vodovodní řad ve Zlaté I není ve vlastnictví obce Zlatá. Možnost investovat do oprav, zasahovat do provozu či realizovat protlaky cizího vodovodu je proto velmi omezená, v podstatě jen na havárie. Vodovod ve Zlaté I byl jednou z investic, která byla připravena v tomto roce k odkoupení do vlastnictví obce. Bohužel odstoupení zastupitelů a jejich náhradníků zvolených za sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Zlatou, a údajná intervence někoho ze Zlaté, tuto obchodní transakci odložila někam na konec roku 2019, tedy asi tak o necelý rok.

Stav, ve kterém z vodovodu teče zkalená voda je zaviněn zanedbanou údržbou majitelem vodovodu, a to po celou dobu, kdy je jím tento vodovod provozován. Obec, z výše uvedených důvodů, pouze odstraňuje havarijní stavy. Zastupitelstvo s občany komunikuje prostřednictvím oficiálních webových stránek obce, kde byla přidána nová sekce pro dotazy a podněty občanů obce – FAQ. Na tomto informačním kanálu nemáme žádnou zprávu o problémech s kvalitou vody v minulém týdnu.

Minulý týden došlo na vodárně k havárii - poruše tlakové nádoby. Hned druhý den jsem provedl opravu tlakové nádoby (porušený svar). Odstávka kvůli této neodkladné opravě trvala pouze 2 hodiny a byla dopředu avizována sms zprávou. Každá takováto odstávka vodárny, která je spojena s poklesem tlaku, s sebou  nese nebezpečí pohybu sedimentu v některých větvích vodovodu ve Zlatá I. Tento stav může přinést nepříjemnost, a to zkalenou vodu. 

Vodovodní řad ve Zlaté I není ve vlastnictví obce Zlatá. Možnost investovat do oprav, zasahovat do provozu či realizovat protlaky cizího vodovodu je proto velmi omezená, v podstatě jen na havárie. Vodovod ve Zlaté I byl jednou z investic, která byla připravena  v tomto roce k odkoupení do vlastnictví obce. Bohužel odstoupení zastupitelů a jejich náhradníků  zvolených za sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Zlatou, a údajná intervence někoho ze Zlaté, tuto obchodní transakci odložila někam na konec roku 2019, tedy asi tak o necelý rok. 

Stav, ve kterém z vodovodu teče zkalená voda je zaviněn zanedbanou údržbou majitelem vodovodu, a to po celou dobu, kdy je jím tento vodovod provozován. Obec, z výše uvedených důvodů, pouze odstraňuje havarijní stavy. Zastupitelstvo s občany komunikuje prostřednictvím oficiálních webových stránek obce, kde byla přidána nová sekce pro dotazy a podněty občanů obce – FAQ. Na tomto informačním kanálu nemáme žádnou zprávu o problémech s kvalitou vody v minulém týdnu. 


Vytvořeno: 2. 9. 2019
Poslední aktualizace: 2. 9. 2019 12:06
Autor: starosta obce Zlatá Luboš Přibyl