Navigace

Obsah

Infrastruktura v obci - dohody uzavřeny

Typ: ostatní
Infrastruktura v obci 1Jak už jsme Vás informovali dříve, obec se dlouhodobě snaží získat rozestavěnou infrastrukturu zkrachovalého developera. Jeho insolvence stále není u konce, ale postupně úspěšně dosahujeme stanovených cílů. Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2019 byla schválena dvě usnesení, která k těmto cílům směřovala.

Usnesení č. 47/9/2019:
"Zastupitelé obce Zlatá schvalují účast obce na výběrovém řízení prodeje majetku Promising Union, s.r.o a ukládá místostarostovi P. Rakovi, aby o výsledku provedeného výběrového řízení podal informaci."

Předmětem prodeje byla část vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Zlatá III. Výběrové řízení na prodej majetku vyhlásil insolvenční správce dne 19. 11. 2019. Místostarosta po dohodě učinil správci nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvyšší a byla předána ke schválení věřitelskému výboru. Podle informací získaných při komunikaci místostarosty se členy věřitelského výboru lze předpokládat její schválení. Oznámení výsledku obdržíme po zasedání věřitelského výboru.

Usnesení č. 48/9/2019:
„Zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu infrastruktury ve výši 6 050 tis. Kč a zmocňuje starostu Luboše Přibyla k uzavření příslušných kupních smluv.
Zastupitelstvo schvaluje záměr na realizaci výstavby páteřní sítě infrastruktury podél silnice II/101 v celkové výši do 12 000 tis. Kč a zmocňuje starostu obce Luboše Přibyla k uzavření příslušných smluv.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o úvěru v souhrnné výši 10 mil. Kč na nákup a výstavby infrastruktury a zmocňuje starostu L. Přibyla k uzavření příslušných úvěrových smluv.“

Na zasedání zastupitelstva místostarosta P. Rak, který vede za obec jednání s majiteli a koordinuje práci právních kanceláří při tvorbě patřičných smluv, provedl prezentaci odkupu infrastruktury v celé obci Zlatá. Byly prezentovány a objasněněny potřebné smlouvy, které jsou nutné pro převedení majetku na obec Zlatá a časový harmonogram nutných úkonů.

Dnešního dne obec obdržela projednávané smlouvy po odsouhlasení současnými majiteli infrastruktury, jejích staveb a příslušných pozemků. Následovat bude seznámení s obsahem zastupiteli obce a případné vyřízení jejich připomínek prostřednictvím právního zástupce obce.

Smlouvy zahrnují tento majetek:

- komunikace ve Zlatá 1: 169/10, 203/62, 203/36, 203/37, 169/61

- čistírna odpadních vod na st.216 a pč. 203/30

- stavby sítí v lokalitě Z3: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod pod: p. č. 235/1, 235/3, 235/7, 235/80, 235/83, 235/84, 235/85, 235/87

- pozemky pro komunikace v lokalitě Z3: p. č. 235/1, 235/3, 235/7, 235/80, 235/83, 235/84, 235/85, 235/87

- stavba sítí v silnici II/101: plynovod, vodovod a splašková kanalizace pod p. č. 563/5, 595/1, 594 a dalšími pozemky, které jsou ve vlastnictví obce

Uvedené smlouvy budou zveřejněny po jejich finalizování do konečné verze. Na získání ostatního majetku zkrachovalého developera ve vlastnictví dalších osob se intenzivně pracuje.

Luboš Přibyl
Starosta

 

 

 


Vytvořeno: 14. 1. 2020
Poslední aktualizace: 14. 1. 2020 20:17
Autor: