Navigace

Obsah

Odkup infrastruktury v obci Zlatá

Typ: ostatní
Odkup infrastruktury v obci Zlatá 1Obec Zlatá dnem 11.května 2020 odkoupila infrastrukturu v naší obci. Bližší informace níže.

Infrastruktura v obci

Jak už jsme Vás informovali dříve, obec se dlouhodobě snaží získat rozestavěnou infrastrukturu zkrachovalého developera. Jeho insolvence stále není u konce, ale postupně úspěšně dosahujeme stanovených cílů. Získali jsme část vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Zlatá III. Výběrové řízení na prodej majetku vyhlásil insolvenční správce dne 19. 11. 2019. Místostarosta, po dohodě zastupitelstva, učinil správci nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvyšší a byla předána ke schválení věřitelskému výboru. Ten po projednání prodej schválil a pověřil konkursního správce uzavřením smlouvy.

Na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2019 místostarosta P. Rak, který vede za obec jednání s majiteli a koordinuje práci právních kanceláří při tvorbě patřičných smluv, provedl prezentaci odkupu infrastruktury v celé obci Zlatá. Byly prezentovány a objasněny potřebné smlouvy, které jsou nutné pro převedení majetku na obec Zlatá a časový harmonogram nutných úkonů. Návrhy smluv, kterými se obec zaváže na několik volebních období dopředu, byly mnohokrát připomínkovány všemi smluvními stranami. Každá, byť drobná změna, byla opakovaně konzultována s ostatními stranami. Vzhledem k závažnosti smluv a dlouhodobým důsledkům, které z nich vyplývají, nebylo vhodné nic uspěchat.

Z důvodu závažnosti rozhodnutí a pro vyloučení možných budoucích rozporů v obci byly smlouvy připraveny k projednání a schválení na samostatném veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2020. Jejich verze, tak jak byly v minulosti upravovány, byly průběžně ukládány na obecní datové úložiště, aby je měli k dispozici všichni zastupitelé. Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva v únoru letošního roku se opět podařilo snížit celkovou cenu na konečných 5.000.000,- Kč za celý soubor majetku a odstranit některé z pro obec nevýhodných závazků. Na zasedání zastupitelstva byly schváleny a starosta Luboš Přibyl byl pověřen k jejich podepsání.

Na závěr dobrá zpráva – dne 11. května 2020 byly smlouvy oběma stranami podepsány.

Podpisem smluv se obec Zlatá stala vlastníkem uvedeného souboru majetku a bude možné zahájit budování infrastruktury do všech částí obce. V tomto procesu bude spousta okolností záviset na třetích osobách, které nemusí být obcí ovlivnitelné. Přesto plán tu je a děláme všechno pro to, aby v příštím roce byla celá obec připojená na vodovod a kanalizaci. Důležitým médiem, jehož připojení plán nezahrnuje, je plyn. Předpokládáme ale, že se do zahájení stavby vyřeší vlastnické vztahy k plynovodu vedoucího do části obce Zlatá 1 a stavba plynovodů do ostatních částí obce k němu bude připojena. Plynovod Sluštice – Zlatá 1, byl po intervenci obce zahrnut do konkursní podstaty developera. Jeho prodej obci již byl s věřitelským výborem konzultován.

Pavel Rak


Vytvořeno: 14. 5. 2020
Poslední aktualizace: 14. 5. 2020 17:58
Autor: Obec Zlatá