Navigace

Obsah

Otevření sběrného dvora v Úvalech

Typ: ostatní
Otevření sběrného dvora v Úvalech 1
Město Úvaly ve spolupráci s Technickými službami města Úvaly, p.o. otevřelo dne 2. 6. 2020 nový sběrný dvůr. Zařízení je určeno ke sběru odpadů od občanů obce Úvaly, jiné nepodnikající fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Do sběrného dvora bude přijímán odpad vznikající na území města Úvaly, ale také okolních blízkých obcí. Ve sběrném dvoře bude shromažďován tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapaky, kovy), dále textil, elektrozařízení a pneumatiky. Je zde možné odložit také odpady stavební suti, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (barvy, oleje rostlinné i motorové apod.) a biologicky rozložitelný odpad. Odpady budou na sběrném dvoře ručně dotříděny na jednotlivé druhy a umístěny do odpovídajících shromažďovacích prostředků. Dále budou ve sběrném dvoře zpětně odebírány výrobky v režimu zpětného odběru - zářivky, výbojky, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení.
V současnosti probíhá vyjednávání možnosti ukládání odpadu pro obyvatele naší obce.

Vytvořeno: 3. 6. 2020
Poslední aktualizace: 3. 6. 2020 19:04
Autor: Obec Zlatá