Navigace

Obsah

Participativní rozpočet obce Zlatá - vyhodnocení

Typ: ostatní
Particitativní rozpočet obce Zlatá - vyhodnocení 1Obec Zlatá vyčlenila v rozpočtu na rok 2020 pro projekt „Pracujme společně pro Zlatou“ 100.000,- Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané obce. O podrobnostech jste již byli seznámeni v dubnové informaci.

Obecnímu úřadu byly doručeny dva návrhy:
•    oprava budovy obecního úřadu (dále jen "oprava budovy") - autor Zdeněk Krzák
•    rozšíření možností využití hřiště na cestě k lesu i pro starší děti (dále jen "hřiště") - autor Stanislav Novotný

Vzhledem k tomu, že nebyl doručen žádný návrh na obsazení hodnotícího výboru, ustanovil starosta tento výbor ve složení:

předseda: Pavel Rak
členové: Martina Novotná, Martin Mezihorák, Václav Loučka

Úkolem výboru bylo zhodnotit proveditelnost návrhů a předložit stanovisko výboru starostovi k dalšímu řešení. Po sumarizaci jednotlivých hodnocení předložil předseda výboru starostovi návrh realizovat oba navržené projekty.

U obou návrhů budou provedeny korekce pro maximalizaci využití vynaložených finančních prostředků.
Návrh "hřiště" spočívá v instalaci dlaždic zbylých z původního chodníku u basketbalové desky, její obnova s novým košem a vytvoření šachového pole. K šachovému poli budou vyrobeny figurky na dámu (dřevo, beton aj.). Realizace bude provedena brigádnicky.
Návrh "oprava budovy" spočívá v opravě nejpalčivějších neduhů budovy. Korekcí návrhu bude sloučení finančních prostředků participativního rozpočtu s dotací Středočeského kraje a finanční spoluúčastí obce na opravu budovy úřadu. Výsledkem bude zefektivnění této investiční aktivity.

Vzhledem k tomu, že oba návrhy je možné současně realizovat ve stanoveném objemu fin. prostředků, postrádá smysl hlasování občanů o podpoře těchto návrhů. Hlasování s jakýmkoliv výsledkem by nepřineslo nic nového, než co již bylo vyjádřeno v návrzích a nebude proto prováděno.


Vytvořeno: 30. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 11:25
Autor: Obec Zlatá