Navigace

Obsah

Příprava 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané, sousedé, dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu přípravy 1. veřejného zasedání zastupitelstva.

Příprava 1. veřejného zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané, sousedé, dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu přípravy 1. veřejného zasedání zastupitelstva.

Dne 28. 9. 2019 proběhla lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb, do tohoto termínu žádný návrh k neplatnosti voleb podán nebyl. V předstihu jsem všem novým zastupitelům navrhl termín schůzek k přípravě úvodního zasedání zastupitelstva. Byla učiněna shoda na termínu konání ve dne 1. 10. 2019. Další schůzka se uskutečnila dne 7. 10. 2019.

Zástupci sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Zlatou (Přibyl, Horký, Rak a Mezihorák) navrhli znění memoranda o spolupráci, které obsahuje průnik volebních programů obou volebních seskupení. Potřeba dokumentu byla akceptována oběma sdruženími a s textem bude dále pracováno.

Volební výsledky:

Vysledky

 

Obě zvolená sdružení nezávislých kandidátů na schůzkách představila své návrhy budoucího personálního uspořádání obecního úřadu.

 

 

 

  1. Návrh sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Zlatou (Přibyl, Horký, Rak a Mezihorák).

 

Společně pro Zlatou obsadí místa

Změna pro Zlatou obsadí místa

starosta

 

místostarosta

místostarosta

předseda kontrolního výboru

předseda finančního výboru

člen finančního výboru

člen kontrolního výboru

člen kontrolního výboru

Člen finančního výboru

 

Odůvodnění návrhu:

Návrh sleduje funkční model, který motivuje v rozvojově náročné době více osob k aktivní práci pro obec, současně navyšuje počet „odměňovaných“ pracovníků vedení obce, tedy pracovníků se zvýšenou odpovědností a pracovním nasazením, a to bez navýšení nákladů v porovnání s modelem „jednoho místostarosty“. Návrh dále zohledňuje zkušenost s nefunkčním modelem rozdělení funkcí 1:1 z počátku volebního období na podzim roku 2018. Navržený model odpovídá volebnímu výsledku mimořádných voleb. Změnou proti předchozímu modelu je tedy přidání dalšího místostarosty. Dalším důvodem byla možnost zastoupení všech třech částí obce (Zlatá I, Zlatá III a stará Zlatá) třemi odměňovanými funkcionáři, tedy starostou a dvěma místostarosty. Zmíněné části obce mají rozdílné potřeby dané úrovní zajištění základních potřeb pro bydlení. Navýšení počtu by nepřineslo zvýšení mzdových nákladů, oba místostarostové by se dělili o 80% příjmu podle nařízení vlády o odměnách za výkon funkce.

Protože je před prvním zasedáním zastupitelstva obvyklá i shoda v obsazení jednotlivých funkcí konkrétními osobami, byly vysloveny i takové návrhy s odůvodněním zkušenostmi z jejich zaměstnání, podnikání i z předchozí činnosti v úřadu. Současně bylo zdůrazněno, že obsazení funkcí je v kompetenci každého ze sdružení. Návrh obsahuje pouze funkce povinné ze zákona.

 

 

  1. Návrh sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Zlatou (Černohous, Jokešová, Kobylka).

 

Společně pro Zlatou obsadí

Změna pro Zlatou obsadí

starosta

místostarosta

předseda kontrolního výboru

předseda finančního výboru

člen finančního výboru

člen kontrolního výboru

člen finančního výboru

Člen kontrolního výboru

 

Odůvodnění návrhu:

Myslíme si, že pro činnost obce nejsou nutní dva místostarostové.

Na žádném z návrhů dosud nebylo dosaženo shody.

 

 

Luboš Přibyl, starosta


Příloha

Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 14:46
Autor: starosta obce Zlatá Luboš Přibyl