Navigace

Obsah

PROJEKT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ

Typ: ostatní
Vážení občané,
předkládáme Vám průběžnou informaci o realizaci jedné z položek investičního plánu v obci.
První z investičních akcí, která bude v rámci rozsáhlého investičního programu v naší obci dokončena, je:
PROJEKT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ.

Vážení občané,

předkládáme Vám průběžnou informaci o realizaci jedné z položek investičního plánu v obci.

První z investičních akcí, která bude v rámci rozsáhlého investičního programu v naší obci dokončena, je:   

PROJEKT REKONSTRUKCE  A DOSTAVBY CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ.

 

Projekt řeší stávající  stav chodníku, který tvoří základní spojovací komunikaci mezi jednotlivými částmi obce. Jde o chodník, který je veden podél silnice 101, v délce 547 m.  Původní chodník nebyl v takovém stavu, aby mohl být bezbariérově využíván, a v části trasy úplně chyběl. Celková rekonstrukce chodníku zabezpečí  zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pěší dopravy.

Jsme přesvědčeni, že realizací rekonstrukce stávajícího chodníku s dostavbou některých jeho částí dojde k: 

  • zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci Zlatá,
  • podstatnému zvýšení bezpečnosti dopravní situace podél silnice 101, a to proto, že nový chodník umožní pohyb osob, a to za jakéhokoliv počasí, bez nutnosti pohybu osob po vozovce,  
  • usnadnění pohybu rodičů s kočárky,
  • usnadnění a zkvalitnění pohybu osob s omezenou možností pohybu.

Projekt rekonstrukce a dostavby chodníku ve Zlaté je prováděn současně s další investiční akcí, kterou je dostavba a rekonstrukce veřejného osvětlení podél celé trasy chodníku.

V současné době realizujeme druhou etapu rekonstrukce a dostavby chodníku se současnou dostavbou a rekonstrukcí veřejného osvětlení.  Tato druhá etapa vede od „křížku“ zhruba až k vjezdu do Zlaté III. 

Stav postupu prací je vidět v reálu a v současné době se s výstavbou blížíme do poloviny druhé etapy.  Po konzultaci ze statikem se podařilo vyřešit preventivní opatření pro ochranu základů jednoho z domů na trase. V tomto případě šlo o realizaci opěrné zdi.

Práce na rekonstrukci a výstavbě chodníku postupují dle harmonogramu a je předpoklad, že celá tato investiční akce bude dokončena do 30.11.2019.

 

Dodavatelem této investiční akce, který byl zvolen na základě výběrového řízení je:

Renata Freundová

Zahradní 386

281 04 Plaňany

IČO 71606335

 

Projekt REKONSTRUKCE A VÝSTAVBY CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ je spolufinancován Evropskou unií.

logo EU

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008872

Náklady projektu

celkové náklady dle  projektu:         3 036 562,- Kč         

 

Financování projektu

celková výše podpory z EU:            2 512 377,68 Kč

 

 

Ve Zlaté, dne 1.10.2019

 

Luboš Přibyl – starosta

 

 

 


Vytvořeno: 23. 9. 2019
Poslední aktualizace: 1. 10. 2019 11:22
Autor: starosta obce Zlatá Luboš Přibyl