Navigace

Obsah

Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté.

Typ: ostatní
Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté. 1Vážení spoluobčané.
V rámci neustávající snahy o zajištění školy a školky pro naše děti jsem obeslal okolní obce s žádostí o možnosti docházky do jejich školských zařízení. Ač psaná suchou úřední formou a v rozsahu dvou vět, kde však bylo řečeno všechno, padla v jednom případě na úrodnou půdu. Mé žádosti, bohužel, nemohly vyhovět obce Škvorec, Hradešín ani Úvaly, kapacita jejich školek je plně vyčerpaná.
Avšak podařilo se smluvně zajistit možnost umístění našich nejmenších občánků v předškolním zařízení v obci Sibřina. Dohodl jsem se se starostou obce Sibřina , že pokud bude v této školce volné místo a dítě ze Zlaté bude přijato, uhradí obec Zlatá této školce, na základě smlouvy, požadovanou část nezbytných výdajů. Smlouva je uzavřena na léta 2019 – 2027 a byla schválena zastupitelstvem obce Sibřina 17. 4. 2019. Ke schválení naším, po rezignaci 3 zastupitelů byť neúplným zastupitelstvem, svolám na pondělí 20. 5. zasedání zastupitelstva, na kterém urychleně Smlouvu o úhradě části nákladů MŠ Sibřina schválíme. Tímto otevírám možnost po dobu minimálně 8 let umístit naše děti v tomto předškolním zařízení.

Děkuji panu Ing. Josefu Novákovi, starostovi obce Sibřina, za vstřícné jednání při řešení potřeby našich rodičů o umístění jejich dětí ve spádové školce.

Luboš Přibyl
starosta obce Zlatá


Vytvořeno: 9. 5. 2019
Poslední aktualizace: 9. 5. 2019 10:55
Autor: Starosta obce Zlatá