Navigace

Obsah

Územní plán

Typ: ostatní
uzemni planVe středu 8. 7. 2020 proběhlo třetí veřejné projednání (druhé opakované) návrhu územního plánu obce Zlatá.
Vytvoření a schválení územního plánu je nutné pro zdravý rozvoj obce, který nám není lhostejný. Územní plánování je nástrojem pro racionální rozvoj určitého území. Územní plánování v ČR je legislativně upraveno stavebním zákonem, dalšími zákony a vyhláškami. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel.
Na veřejném projednání zástupkyně pořizovatele Ing. Renata Perglerová a zástupkyně projekční kanceláře Ing. arch. Daniela Binderová podrobně vysvětlily změny v návrhu ÚP učiněné v souvislosti s připomínkami vlastníků pozemků a dotčených orgánů a odpovídaly na dotazy přítomných.
Další vývoj schvalovacího procesu bude patrný po uplynutí další lhůty na podání případných připomínek.uzemni plan

Vytvořeno: 14. 7. 2020
Poslední aktualizace: 14. 7. 2020 07:56
Autor: obec Zlatá