Navigace

Obsah

Vodovod Zlatá 1 - veřejná služba

Typ: ostatní
čistá vodaZ důvodu vadného provozování vodovodu v části obce Zlatá 1, byla Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle ust. § 22 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích uložena povinnost veřejné služby, a to provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti DAVADA exim s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, Praha 1 – Malá Strana, IČ: 06927734.

Povinnost veřejné služby byla uložena počínaje dnem 11. května 2020 na dobu 12 měsíců.

O uložení veřejné služby jsme požádali, abychom mohli řádně dodávat pitnou vodu všem obyvatelům naší obce. Jako „provozovatel“ bude obec vybírat platby za dodávku pitné vody. V souvislosti s tím bude vytvořena nová kalkulace vodného. V kalkulaci nedojde ke změně ceny vodného pro konečné odběratele v části Zlatá 1. V nové kalkulaci bude zvýšena cena vodného u vlastního vodovodu obce na přibližně 35,- Kč/m3. Tj. ve staré části obce. Rozdíl v cenách vodného v obou částech obce je vynucen tím, že vodovod ve staré části obce je v našem majetku a vodovod v části Zlatá 1 prozatím pouze provozujeme v rámci veřejné služby. Po jeho převzetí dojde k další kalkulaci a sjednocení cen.

Na vodovodu budou postupně opravovány jeho závady a v brzké době dojde k revizi a opravám přípojek pro možnost řádného účtování vodného i stočného.


Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 11:05
Autor: Obec Zlatá