Navigace

Obsah

Pošembeří – Kulatý stůl pro starosty

Tisková zpráva
Český Brod dne 4. října 2015

Kulatý stůl pro starosty

Ve čtvrtek 24.9. 2015 v podvečerních hodinách MAS Region Pošembeří uspořádala setkání starostů, které bylo tematicky rozděleno na dvě části.

První polovina programu se týkala připravované strategie MAS. Nejdůležitějším bodem bylo získání vhodných projektů do strategie, které bude moci MAS podpořit. Ve hře byly návrhy projektů týkajících se výstavby cyklostezek a souvisejících cykloinfrastruktury a bezpečnosti dopravy, dále výstavby a rekonstrukce odborných učeben ve školách, rozšiřování kapacit mateřských škol a budování zázemí pro sociální služby. Dále se řešily možné projekty v sociální oblasti, podpora fungujících sociálních služeb v regionu a vytváření nových služeb. Zástupci obcí měli možnost se vyjádřit, která z těchto témat by chtěli řešit prostřednictvím dotačních možností MAS.

V druhé části programu se zástupci obcí seznámili s výsledky projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, který realizuje Sdružení místních samospráv a naše MAS je partnerem realizátora projektu. Z nejdůležitějších výstupů tohoto projektu je třeba uvést dokument „Strategie spolupráce obcí“, který zpracovala naše MAS a který bude tvořit pevnou součást obecné strategie rozvoje regionu. Účastníci byli seznámeni s obsahem tohoto dokumentu a mohou k němu vyjádřit své připomínky. Jednání bylo završeno představením a schválením Paktu spolupráce a stvrzení vůle starostů spolupracovat na platformě MAS.

Tečkou za tímto „kulatým stolem“ bylo výborné občerstvení, které pro všechny připravila firma M+J služby, s.r.o. z Doubravčic a Cukrářství u Bártů, taktéž z Doubravčic.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zástupcům obcí za jejich účast a aktivní přístup a také připomenuli, že poslední termín pro sdělení projektových záměrů je 27.10.2015

Jana Tůmová

Region Pošembeří o.p.s.

Pošembeří – Kulatý stůl pro starosty

Pošembeří – Kulatý stůl pro starosty