Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 6
poslední

workout

Fitnes stezka Zlatá

Obec Zlatá se návrhem svých obyvatel zúčastnila participativního rozpočtu středočeského kraje. Návrh byl úspěšný a dotace byla přidělena. celý text

ostatní | 6. 8. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Základní škola a Mateřská škola Sibřina - inzerát 1

Základní škola a Mateřská škola Sibřina - inzerát

Základní škola a Mateřská škola Sibřina, Říčanská 100, 250 84 Sibřina, přijme na plný nebo částečný úvazek do pracovního poměru:

školnici
uklízečku
pomocnou kuchařku

Nástup možný od 17. 8.2020. Informace na tel.: 739 041 333 – Petra Junková

celý text

ostatní | 1. 8. 2020 | Autor: ředitelka MŠ Sibřina
voda

Revize a opravy vodovodních šachet

V souvislosti s uložením povinnosti veřejné služby provozování vodovodu v lokalitě Zlatá 1 budou od pondělí 20. 7. 2020 prováděny revize a opravy vodovodních přípojek. celý text

ostatní, náš tip | 15. 7. 2020 | Autor: obec Zlatá
uzemni plan

Územní plán

Ve středu 8. 7. 2020 proběhlo třetí veřejné projednání (druhé opakované) návrhu územního plánu obce Zlatá. celý text

ostatní | 14. 7. 2020 | Autor: obec Zlatá
Particitativní rozpočet obce Zlatá - vyhodnocení 1

Participativní rozpočet obce Zlatá - vyhodnocení

Obec Zlatá vyčlenila v rozpočtu na rok 2020 pro projekt „Pracujme společně pro Zlatou“ 100.000,- Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané obce. O podrobnostech jste již byli seznámeni v dubnové informaci. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
oprava úřadu

Letní provoz obecního úřadu

V letních měsících červenci a srpnu bude prováděna oprava budovy obecního úřadu, který v této době bude v omezeném provozu. Oprava budovy je spolufinancována dotací Středočeského kraje. celý text

ostatní, náš tip | 30. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Středočeský kraj - participativní rozpočet hlasování pro Zlatou 1

Středočeský kraj - participativní rozpočet hlasování pro Zlatou

Stojí Vám 2 minuty času za 400 tisíc korun Středočeského kraje? Chcete zónu pro aktivní odpočinek? Zapojte se
a přispějte ke zlepšení okolí, ve kterém žijete. Letos poprvé můžete rozhodovat o rozpočtu Středočeského kraje
i Vy. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá

Bezúročná půjčka středočeským živnostníkům

Středočeští živnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU. celý text

ostatní | 9. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti od 2. do 5. třídy v termínech 20.-24.7.2020 a 27.-31.7.2020

 Pestrý sportovní program
 Skupinové a individuální soutěže a hry
 Tématem tábora jsou olympijské hry
 Turnaje v míčových hrách
 Pohyb v přírodě, sportovní hale a tělocvičně
 Naším cílem je, aby děti získaly kladný vztah ke sportu a k pohybu všeobecně

Pořadatelem je TJ Sokol Úvaly, z.s.
Místo konání: Sportovní hala Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 164 a nejbližší okolí
Organizovaný program probíhá každý den od 9:00 do 16:00.
Brány areálu budou otevřeny od 7:30 do 17:30.
V časech mimo program mohou být děti venku nebo v tělocvičně.

Kapacita je 30 dětí na každý turnus. Cena je 3000,- Kč na turnus. V případě nekonání akce garantujeme 100 % vrácení uhrazené částky. V ceně jsou zahrnuti trenéři, sportovní hala a tělocvična, obědy z Restaurace Na Dobrým místě, svačiny a pitný režim po celou dobu akce. celý text

ostatní | 9. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

Pojeďte s námi na cyklovýlet

V sobotu 13.6. vyrážíme v 10:30 od altánu na hřišti u lesa. Zveme všechny, kdo si chtěji v dobré partě dát slušnou porci jarních kilometrů v okolí jevanských rybníků a projet Voděradské bučiny. Ale vyrazí i druhá parta, pro kterou nejsou kilometry vůbec důležité = myslíme i na naše nejmenší sportovce. S nimi projedeme babický les a zastavíme se v lesoparku, kde si můžou pohrát. Pak budeme pokračovat do Louňovic, kde je malý zoopark. Cestou zpět můžeme dát zmrzlinový pohár v cukrárně....zkrátka jarní cyklistická pohoda pro děti na kolech i v sedačkách a jejich rodiče.
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
Vašek a Standa celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Otevření sběrného dvora v Úvalech 1

Otevření sběrného dvora v Úvalech


Město Úvaly ve spolupráci s Technickými službami města Úvaly, p.o. otevřelo dne 2. 6. 2020 nový sběrný dvůr. Zařízení je určeno ke sběru odpadů od občanů obce Úvaly, jiné nepodnikající fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Do sběrného dvora bude přijímán odpad vznikající na území města Úvaly, ale také okolních blízkých obcí. Ve sběrném dvoře bude shromažďován tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapaky, kovy), dále textil, elektrozařízení a pneumatiky. Je zde možné odložit také odpady stavební suti, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (barvy, oleje rostlinné i motorové apod.) a biologicky rozložitelný odpad. Odpady budou na sběrném dvoře ručně dotříděny na jednotlivé druhy a umístěny do odpovídajících shromažďovacích prostředků. Dále budou ve sběrném dvoře zpětně odebírány výrobky v režimu zpětného odběru - zářivky, výbojky, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení.
V současnosti probíhá vyjednávání možnosti ukládání odpadu pro obyvatele naší obce. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Odečty vodoměrů 1

Odečty vodoměrů

V souvislosti s uložením povinnosti veřejné služby provozování vodovodu v lokalitě Zlatá 1 budou od středy 3. 6. 2020 prováděny odečty vodoměrů. Současně bude prověřen stav výstroje vodoměrných šachet. Odečty a dokumentaci stavu výstroje bude provádět náš soused pan Josef Sofka. Prosíme o vstřícný přístup, je to nutné pro možnost řádného provozování vodovodu. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
2. Opakované veřejné projednávání územního plánu 1

2. Opakované veřejné projednávání územního plánu

Věnujte prosím pozornost vyhlášce ke 2. opakovanému projednávání územního plánu vyhlášeného na 8.7.2020. Bližší informace na úřední desce a v sekci územní plán. celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Úřední hodiny obecního úřadu 1

Úřední hodiny obecního úřadu

Úřední hodiny obecního úřadu se vrací do normálního stavu. Od dnešního dne 27.5.2020 je úřad opět otevřen každou středu od 17 do 19 hodin. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Geodetické práce 1

Geodetické práce

Započal geodetický průzkum k obchvatu II/101 celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
čistá voda

Vodovod Zlatá 1 - veřejná služba

Z důvodu vadného provozování vodovodu v části obce Zlatá 1, byla Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle ust. § 22 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích uložena povinnost veřejné služby, a to provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti DAVADA exim s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, Praha 1 – Malá Strana, IČ: 06927734. celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Odstávka vody 22. 5. 2020 1

Odstávka vody 22. 5. 2020

Dnes 22. 5. 2020 bude z důvodu havárie měněn v části obce Zlatá 1 vodovodní ventil. V odpoledních hodinách proto dojde na cca 2 hodiny v této části (Zlatá 1) k odstávce dodávky pitné vody. celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor:
Kontejner na velkoobjemový odpad 1

Kontejner na velkoobjemový odpad a sběr nebezpečného odpadu

Opakovaný svoz velkoobjemového odpadu proběhne o víkendu 23. a 24. května kdy bude přistaven kontejner "u křížku". celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Odkup infrastruktury v obci Zlatá 1

Odkup infrastruktury v obci Zlatá

Obec Zlatá dnem 11.května 2020 odkoupila infrastrukturu v naší obci. Bližší informace níže. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Neznámí vlastníci pozemků 2

Nemovitosti neznámých vlastníků

Informace k nedostatečně identifikovaným pozemkům v obci. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Obec Zlatá
SVOZ TEXTILU Z KONTEJNERŮ V OBCÍCH 1

SVOZ TEXTILU Z KONTEJNERŮ V OBCÍCH

Svoz textilu z kontejnerů v obcích je v souvislosti s COVID-19 přerušen na 4 týdny od 17.4.2020 do 17.5.2020. Prosíme občany, aby si ponechali vytříděný textil měsíc doma a nenechávali ho ani okolo kontejnerů. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

Kontejner na velkoobjemový odpad

Tuto středu 29. 4. bude od rána přistaven kontejner na velkoobjemový odpad "u křížku". Odvoz proběhne ve čtvrtek ráno. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Desinfekce pro obyvatale Zlaté 1

Desinfekce pro obyvatale Zlaté

Jak jsme již avizovali po roznosu desinfekce Sanosil, jsme zajistili další, tentokrát na bázi lihu k desinfekci rukou, případně i povrchů různých předmětů. Desinfekci jsme připravili do litrových lahví pro snadnější distribuci. Celkem je připraveno 150 lahví, tedy téměř pro každou domácnost.
Kdo bude mít o tuto desinfenkci zájem, může si jí bezplatně vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 - 17:00 u starosty v autoservisu u křížku, případně jindy po domluvě na telefonu 602 215 520 (Luboš Přibyl). celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Demolice transformátoru v naší obci 1

Demolice transformátoru v naší obci

Na návsi nám právě mizí stavba bývalého transformátoru. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
sanosil

Desinfekce ve schránkách

Starosta Zlaté spolu s dalšími starosty okolních obcí přípravek Sanosil S003 Ag (založen na peroxidu vodíku a stříbru) zajistili v omezeném množství. Spolu s popisem a návodem k použití, např. pro prodloužní použitelnosti vaší roušky, byl distribuován jen mezi trvale hlášené obyvatele naší obce s vyšším rizekem ohrožení Covid 19. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Obec Zlatá
rozpočet

Pracujme společně pro Zlatou - participativní rozpočet 2020

V letošním roce spouštíme nový projekt - Participativní rozpočet, jehož nultý, startovací ročník začal usnesením zastupitelstva č. 52/11/2020 ze dne 29. února 2020. Do 31. května 2020 je možné podávat vlastní návrhy pro realizaci jakékoliv veřejně prospěšné obecní investice. Podání návrhu pro Participativní rozpočet je velice jednoduché, jediné co musí splňovat, jsou kritéria (pravidla) zadaná obcí. Pojďme se společně podívat, jak na to. celý text

ostatní, náš tip | 30. 3. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

Zápis do ZŠ a MŠ Sibřina

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu do MŠ Sibřina lze nalézt na www.skolasibrina.cz. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Informace pro obce, kraje 1

Informace pro obce, kraje od MZČR

Informace od Ministerstva zdravotnictví celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

FCC Opatření proti šířenÍ COVID 19

Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 od FCC, komunální odpad. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Obec Zlatá
první
ze 6
poslední