Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 7
poslední

#

COVID-19 informace v kostce změny od 30.1.2021

Informace v kostce. celý text

ostatní | 31. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Informace k letošním maturitám 1

Informace k letošním maturitám

Informace k letošním maturitám. celý text

ostatní | 30. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

Známky na nádoby na komunální odpad

Jak jsme avizovali dříve, platbu za likvidaci komunálního odpadu preferujeme platbou na účet obce.

Distribuce známek na rok 2021 proběhne ve druhé polovině února.

Současně připomínáme, že známky platí od 1. března 2021 a případné změny četnosti svozu, či velikosti nádoby, se promítnou až po tomto datu. celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Veřejné osvětlení v části obce Z1 1

Veřejné osvětlení v části obce Z1

V části obce Z1 došlo k poruše automatického spínání veřejného osvětlení. Do odstranění závady bude osvětlení ovládáno ručně. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: obec Zlatá
Dvoutýdenní svoz komunálního odpadu 1

Dvoutýdenní svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že dvoutýdenní svoz komunálního odpadu probíhá tak jako v minulosti v úterý v SUDÝCH týdnech. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: obec Zlatá
Informace o úředních hodinách 1

Informace o úředních hodinách

Připomínáme, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly dočasně zrušeny pravidelné úřední hodiny ve středu od 17:00 do 19:00 hodin. Jsou nahrazeny možností individuálního řešení vzniklých životních situací. Pro řešení úředních věcí se proto obraťte na starostu Luboše Přibyla (602 215 520), případně další zastupitele, kteří vám po domluvě rádi vyjdou vstříc. Další informace naleznete zde v novinkách, kontakty v odkazu "kontakty".
celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji 1

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Přinášíme Vám informace ze středočeského kraje ohledně prvních informací o očkování COVID-19. celý text

ostatní | 10. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Vodné a stočné v roce 221 1

Vodné a stočné v roce 2021

Faktury za rok 2020 budou rozesílány od 15. 1. 2021 dostupnými způsoby v tomto pořadí: e-mailem, poštou. E-mailové adresy úřad nemá k dispozici k těmto čp.: 145, 149, 165, 169, 174, 194, 203, 208, 212. Pokud se chcete vyhnout cestě na poštu, sdělte prosím kontaktní e-mail úřadu na adresu e-podatelna@obeczlata.cz. Stejným způsobem lze aktualizovat dříve získané adresy. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Likvidace vánočních stromků 1

Likvidace vánočních stromků

Pokud potřebujete pomoci s likvidací vánočního stromku, můžete ho tento týden (1.) odložit u hasičské zbrojnice. V příštím týdnu (2.) budou stromky odvezeny. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

Popelnice - mimořádný svoz 14 denních

Vzhledem k souběhu dvou lichých týdnů na přelomu roku popeláři vyvezou 14 denní popelnice mimořádně v prvním i druhém týdnu roku 2021, tj. 5. a 12. ledna 2021. celý text

ostatní | 29. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce změny od 27.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 27.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 27. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
trebohostický potok

Krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku.

Vážení spoluobčané,
letos jsme bohužel neměli díky celosvětové situaci mnoho šancí se společně potkávat. Dovolte mi, abych alespoň touto formou zhodnotil vývoj naší obce za tento rok. celý text

ostatní | 24. 12. 2020 | Autor:
mapa

Obchvat obce Zlatá - přeložka silnice II/101 v úseku Úvaly - Říčany/Pacov

Jak jste si mohli přečíst v minulém občasníku i na webových stránkách obce, kde je k dispozici celkový situační výkres a souhrnná technická zpráva, probíhají práce na obchvatu naší obce. Zde se můžete dozvědět, že projektovaná nová komunikace bude sloužit jako obchvatová komunikace zástaveb Městyse Škvorec, naší obce, dále obcí Sluštice a Křenice. Bude se jednat o silnici II. třídy, liniovou stavbu. Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se jedná v rámci silniční dopravy o veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D 066) a názvem: „Koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka, Škvorec - obchvat“. celý text

ostatní | 24. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Nový radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje a jaké změny nás čekají v roce 2021 dopravní obslužnosti naší obce? 2

Nový radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje a jaké změny nás čekají v roce 2021 dopravní obslužnosti naší obce?

Dopis P. Boreckého, který se týká dopravní obslužnosti měst a obcí Středočeského kraje. celý text

ostatní | 20. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

Pracovní schůzka zastupitelů

Dne 15. 9. 2020 proběhla pracovní schůzka zastupitelů před posledním letošním zasedáním zastupitelstva.
Všechny navržené body zasedání naplánovaného na 21. 12. 2020 byly včetně komentářů přijaty bez připomínek všemi zúčastněnými zastupiteli. Byly vysvětleny drobné dotazy na některé body jednání a naše zasedání je tak připraveno k bezproblémovému průběhu. Přítomní byli vyzváni k návrhům řešení zejména k bodu 11 - Projednání změn ve vývoji realizace svazkové školy v Úvalech, což vnímáme jako zásadní pro potřebu budoucího určení priorit. Žádné návrhy učiněny nebyly a rozhodnutí o dalším postupu v souladu s rozpočtovou odpovědností bylo odloženo na zasedání zastupitelstva. celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce změny od 9.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 15.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Smutná zpráva o zrušení rychlosti 40 km/hod v naší obci 1

Smutná zpráva o zrušení rychlosti 40 km/hod v naší obci

I přes veškeré snahy a námitky ze stran našich zastupitelů, Vám bohužel musíme oznámit smutnou zprávu, kdy nám odbor dopravy Městského úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ZRUŠIL omezení rychlosti v obci na 40km/hod.
Jako důvod uvedl, že po výstavbě chodníku podél silnice, již je toto omezení bezdůvodné.

Mrzí nás, že naše snahy o komplexní vyřešení dopravní situace v obci nebyly vyslyšeny, ani tak požadovaná úprava rychlosti 70km/h před horizontem, ani námi navrhované další přechody pro chodce, neboť naše obec má pouze jeden jediný přechod pro chodce a neposledně potřebujeme zvýšit bezpečnost našich chodců na přilehlé komunikaci. Na těchto dalších opatřeních budeme pracovat. celý text

ostatní | 11. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

COVID-19 Nouzový stav se prodlužuje do 23.12.2020

Nouzový stav se prodlužuje. celý text

ostatní | 10. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá

Informace o nákupu plynovodu

Pro vysvětlení pomýlených domněnek, či přímo účelově zkreslených informací zveřejněných na sociální síti je třeba uvést některé skutečnosti tak, jak skutečně proběhly a objasníme si i jeden chybně vykládaný pojem. celý text

ostatní, náš tip | 9. 12. 2020 | Autor: místostarosta
COVID-19 informace v kostce změny od 7.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 9.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce změny od 7.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 7.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 5. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce  4.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce 4.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Vánoční stromeček Zlatá - 1. adventní neděle  1

Vánoční stromeček Zlatá - 1. adventní neděle

Vážení spoluobčané, 

vzhledem ke stále trvajícím opatřením nemůžeme letos uspořádat tradiční rozsvícení vánočního stromku ve Zlaté.

Věříme, že i v této nelehké době by Vás potěšilo zachování této mnohaleté tradice, a proto i letos pro Vás rozsvítíme na první adventní neděli Náš VÁNOČNÍ STROMEČEK u hasičské zbroinice.

V případě, že se budete chtít podívat, přijďte, ale již samostatně kdykoliv se svými ratolestmi se podívat na Vánoční stromeček a můžete si vzít s sebou ozdobu, kterou můžete na stromeček pověsit. Vánoční stromeček bude rozsvícen od první adventní něděle každý den od 16 hodin.

S přáním krásných Vánočních svátků.


Vaši


Zastupitelé OÚ Zlatá a Sbor dobrovolných hasičů ve Zlaté celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Obec Zlatá a SDH Zlatá
#

Změny v jízdních řádech PID

Informace níže ohledné dopravní obslužnosti obce Zlatá busem č.329 a 423. celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor: Integrovaná doprava Středočeského kraje
Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ 1

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ

Informace z MZ celý text

ostatní | 30. 10. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Pozvánka -

Pozvánka - "vycházka do přírody"

Milí sousedé,

tuto sobotu (24.10.) chceme připravit pravou stranu podél cesty k lesu k instalaci prvků fitness stezky. Pokud máte chuť se k nám připojit a pomoci nám, stačí, když si uděláte čas a na procházku do přírody si vezmete třeba jen rukavice, nebo i nůžky na keře, ruční pilku ocasku, motorovou pilu, hrábě nebo křovinořez.

Cílem bude zbavit tento prostor náletových dřevin, keřů a další bujné vegetace. Úsek ke hřišti je dlouhý cca 170 metrů, a kdyby nás bylo i 10, tak budeme pracovat 17 metrů od sebe, bohatě splníme odstupy stanovené v hygienických opatřeních:-).

Budeme tam mezi 10 a 12 hodinou, přijďte klidně i na půl hoďky, každá pomoc je vítána.

Děkujeme. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Pavel a Standa
drakiada

drakiáda - aktualizace

Vzhledem k nekoncepčnímu a nejasnému postupu vlády při vyhlašování protiepidemiologických opatření a omezeným možnostem pořádání společenských akcí v letošním roce bohužel nemůžeme uspořádat plánovanou drakiádu. Naše rozhodnutí Vám ale nebrání přijít si tuto sobotu samostatně vypustit po 14 hodině svého draka. Nejlepší z Vás o pohár nepřijde.
celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Opis výsledků voleb 1

Opis výsledků voleb 2020

V příloze opis výsledků voleb v našem okrsku. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Setkání generací 1

Setkání generací

Přinášíme podrobný program setkání avizovaného v kalendáři akcí. celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor:
#

Výzva k dopadení žháře

Z pátku 7.8.2020 na sobotu 8.8.2020 někdo zapálil dva stohy slámy. První byl naproti školce u Sibřiny a druhý na louce u Sluštického Hřbitova. Na obou těchto místech jde již o druhé podpálení slámy v tomto roce.

Zcela jistě nejde o náhodu a společnost RAVA zemědělský podnik s.r.o. se rozhodla vypsat odměnu 50 000 Kč za informace, díky kterým bude moci Policie ČR z těchto činů pachatele usvědčit.

Stohy v okolí Sibřiny, Dobročovic, Škvorce, Zlaté, Sluštic, Březí i Křenice někdo zapaluje dlouhodobě bez ohledu na to, komu sláma/seno patří.
Žádáme všechny občany, aby sledovali, co se kolem stohů slámy děje. Nejde jen o materiální škody, ale o bezpečí nás všech.
celý text

ostatní | 14. 8. 2020 | Autor: Obec Zlatá
první
ze 7
poslední