Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 8
poslední

zákaz vjezdu

Vjezd do lokality Zlatá 3

V blízké době bude zrušen stávající vjezd do lokality Zlatá 3, vedoucí přes soukromý pozemek. Před jeho zrušením bude upraven nový vjezd, který je v souladu s územním rozhodnutím a bude na obecním pozemku. celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Zápis do ZŠ Sibřina - aktualizováno 1

Zápis do ZŠ Sibřina - aktualizováno

Informace k zápisu do ZŠ Sibřina. celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Zápis do ZŠ Sibřina 1

Zápis do ZŠ Sibřina

Informace k zápisu ZŠ Sibřina. celý text

ostatní | 8. 3. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí  1

Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Krizové opatření o omezení volného pohybu od 1. do 21. března 1

Krizové opatření o omezení volného pohybu od 1. do 21. března

Pokud hledáte formuláře, které potřebujete pro cestování v nejbližších třech týdnech, přikládáme nejdůležitější v příloze. celý text

ostatní | 28. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Rozhodněte o škole 1

Rozhodněte o škole

V době zahájení příprav výstavby v roce 2016 byl předpokládaný příspěvek obce Zlatá 800.000,- Kč za požadovanou jednu třídu (30 dětí). Později jsme se přes 1.300.000,- Kč, 2.500.000,- Kč (26. 6. 2019) a 4.500.000,- Kč (13. 11. 2020) dospěli k současným 6.400.000,- Kč (20. 11. 2020) za 61 míst. celý text

ostatní | 27. 2. 2021 | Autor: Pavel Rak
Distribuce roušek pro domácnosti ohrožených chudobou. 1

Distribuce roušek pro domácnosti ohrožených chudobou.

Distribuce roušek pro domácnosti ohrožených chudobou. celý text

ostatní | 25. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V příloze jsou zobrazeny informace ke sčítání lidu 2021. celý text

ostatní | 21. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Snížení autobusové dopravy ze strany Středočeského kraje 2

Snížení autobusové dopravy ze strany Středočeského kraje

V příloze zveřejňujeme dopis ze Středočeského kraje, který oznamuje snížení počtu autobusových linek z důvodů nedostatku financí ze státního rozpočtu. celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Odpady v roce 2021 1

Odpady v roce 2021

Rozpis svozů roku 2021:
- týdenní svoz – úterý
- 14 denní svoz – úterý v sudé týdny
- měsíční svoz – poslední úterý v měsíci

Známka na rok 2020 je platná do 28. února 2021. celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor:
Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření 1

Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

Souhrnné informace a výsledky z dnešního jednání vlády, vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření. celý text

ostatní | 14. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Ptačí chřipka -  jaro 2021 ve Středočeském kraji 1

Ptačí chřipka - jaro 2021 ve Středočeském kraji

Informace o ptačí chřipce ve Středočeském kraji a postupech při likvidaci uhynulých domácích zvířat. Pozor, ptačí chřipka je přenosná na člověka. celý text

ostatní | 14. 2. 2021 | Autor: Středočeský kraj
COVID-19 Středočeský kraj 1

COVID-19 Středočeský kraj

Informace v kostce. celý text

ostatní | 14. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 Středočeský kraj o očkování 1

COVID-19 Středočeský kraj o očkování

Středočeský kraj o očkování. celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

COVID-19 informace v kostce změny od 30.1.2021

Informace v kostce. celý text

ostatní | 31. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Informace k letošním maturitám 1

Informace k letošním maturitám

Informace k letošním maturitám. celý text

ostatní | 30. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

Známky na nádoby na komunální odpad

Jak jsme avizovali dříve, platbu za likvidaci komunálního odpadu preferujeme platbou na účet obce.

Distribuce známek na rok 2021 proběhne ve druhé polovině února.

Současně připomínáme, že známky platí od 1. března 2021 a případné změny četnosti svozu, či velikosti nádoby, se promítnou až po tomto datu. celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Veřejné osvětlení v části obce Z1 1

Veřejné osvětlení v části obce Z1

V části obce Z1 došlo k poruše automatického spínání veřejného osvětlení. Do odstranění závady bude osvětlení ovládáno ručně. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: obec Zlatá
Dvoutýdenní svoz komunálního odpadu 1

Dvoutýdenní svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že dvoutýdenní svoz komunálního odpadu probíhá tak jako v minulosti v úterý v SUDÝCH týdnech. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: obec Zlatá
Informace o úředních hodinách 1

Informace o úředních hodinách

Připomínáme, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly dočasně zrušeny pravidelné úřední hodiny ve středu od 17:00 do 19:00 hodin. Jsou nahrazeny možností individuálního řešení vzniklých životních situací. Pro řešení úředních věcí se proto obraťte na starostu Luboše Přibyla (602 215 520), případně další zastupitele, kteří vám po domluvě rádi vyjdou vstříc. Další informace naleznete zde v novinkách, kontakty v odkazu "kontakty".
celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji 1

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Přinášíme Vám informace ze středočeského kraje ohledně prvních informací o očkování COVID-19. celý text

ostatní | 10. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Vodné a stočné v roce 221 1

Vodné a stočné v roce 2021

Faktury za rok 2020 budou rozesílány od 15. 1. 2021 dostupnými způsoby v tomto pořadí: e-mailem, poštou. E-mailové adresy úřad nemá k dispozici k těmto čp.: 145, 149, 165, 169, 174, 194, 203, 208, 212. Pokud se chcete vyhnout cestě na poštu, sdělte prosím kontaktní e-mail úřadu na adresu e-podatelna@obeczlata.cz. Stejným způsobem lze aktualizovat dříve získané adresy. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
Likvidace vánočních stromků 1

Likvidace vánočních stromků

Pokud potřebujete pomoci s likvidací vánočního stromku, můžete ho tento týden (1.) odložit u hasičské zbrojnice. V příštím týdnu (2.) budou stromky odvezeny. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Obec Zlatá
#

Popelnice - mimořádný svoz 14 denních

Vzhledem k souběhu dvou lichých týdnů na přelomu roku popeláři vyvezou 14 denní popelnice mimořádně v prvním i druhém týdnu roku 2021, tj. 5. a 12. ledna 2021. celý text

ostatní | 29. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce změny od 27.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 27.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 27. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
trebohostický potok

Krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku.

Vážení spoluobčané,
letos jsme bohužel neměli díky celosvětové situaci mnoho šancí se společně potkávat. Dovolte mi, abych alespoň touto formou zhodnotil vývoj naší obce za tento rok. celý text

ostatní | 24. 12. 2020 | Autor:
mapa

Obchvat obce Zlatá - přeložka silnice II/101 v úseku Úvaly - Říčany/Pacov

Jak jste si mohli přečíst v minulém občasníku i na webových stránkách obce, kde je k dispozici celkový situační výkres a souhrnná technická zpráva, probíhají práce na obchvatu naší obce. Zde se můžete dozvědět, že projektovaná nová komunikace bude sloužit jako obchvatová komunikace zástaveb Městyse Škvorec, naší obce, dále obcí Sluštice a Křenice. Bude se jednat o silnici II. třídy, liniovou stavbu. Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se jedná v rámci silniční dopravy o veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D 066) a názvem: „Koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka, Škvorec - obchvat“. celý text

ostatní | 24. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
Nový radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje a jaké změny nás čekají v roce 2021 dopravní obslužnosti naší obce? 2

Nový radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje a jaké změny nás čekají v roce 2021 dopravní obslužnosti naší obce?

Dopis P. Boreckého, který se týká dopravní obslužnosti měst a obcí Středočeského kraje. celý text

ostatní | 20. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
#

Pracovní schůzka zastupitelů

Dne 15. 9. 2020 proběhla pracovní schůzka zastupitelů před posledním letošním zasedáním zastupitelstva.
Všechny navržené body zasedání naplánovaného na 21. 12. 2020 byly včetně komentářů přijaty bez připomínek všemi zúčastněnými zastupiteli. Byly vysvětleny drobné dotazy na některé body jednání a naše zasedání je tak připraveno k bezproblémovému průběhu. Přítomní byli vyzváni k návrhům řešení zejména k bodu 11 - Projednání změn ve vývoji realizace svazkové školy v Úvalech, což vnímáme jako zásadní pro potřebu budoucího určení priorit. Žádné návrhy učiněny nebyly a rozhodnutí o dalším postupu v souladu s rozpočtovou odpovědností bylo odloženo na zasedání zastupitelstva. celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
COVID-19 informace v kostce změny od 9.12.2020 1

COVID-19 informace v kostce změny od 15.12.2020

Informace v kostce. celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor: Obec Zlatá
první
ze 8
poslední