Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 12
poslední

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 21.5. 2019 v ranních hodinách proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad je možno odkládat na betonovou plochu před
autoservisem u,,křížku" během neděle 19. a pondělí 20. května 2019.
celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté. 1

Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté.

Vážení spoluobčané.
V rámci neustávající snahy o zajištění školy a školky pro naše děti jsem obeslal okolní obce s žádostí o možnosti docházky do jejich školských zařízení. Ač psaná suchou úřední formou a v rozsahu dvou vět, kde však bylo řečeno všechno, padla v jednom případě na úrodnou půdu. Mé žádosti, bohužel, nemohly vyhovět obce Škvorec, Hradešín ani Úvaly, kapacita jejich školek je plně vyčerpaná.
Avšak podařilo se smluvně zajistit možnost umístění našich nejmenších občánků v předškolním zařízení v obci Sibřina. Dohodl jsem se se starostou obce Sibřina , že pokud bude v této školce volné místo a dítě ze Zlaté bude přijato, uhradí obec Zlatá této školce, na základě smlouvy, požadovanou část nezbytných výdajů. Smlouva je uzavřena na léta 2019 – 2027 a byla schválena zastupitelstvem obce Sibřina 17. 4. 2019. Ke schválení naším, po rezignaci 3 zastupitelů byť neúplným zastupitelstvem, svolám na pondělí 20. 5. zasedání zastupitelstva, na kterém urychleně Smlouvu o úhradě části nákladů MŠ Sibřina schválíme. Tímto otevírám možnost po dobu minimálně 8 let umístit naše děti v tomto předškolním zařízení.

Děkuji panu Ing. Josefu Novákovi, starostovi obce Sibřina, za vstřícné jednání při řešení potřeby našich rodičů o umístění jejich dětí ve spádové školce.

Luboš Přibyl
starosta obce Zlatá
celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Starosta obce Zlatá
#

Státní svátky 1. a 8. května 2019

Ve státní svátcích dne 1. a 8. května 2019 bude obecní úřad uzavřen. Vyřízení úředních věcí lze kdykoliv domluvit se starostou na tel. č. +420 602 215 520. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
#

Hasiči zasahovali u padlého stromu na cestě k lesu

Děkujeme SDH Zlatá, kteří zasahovali u padlého stromu na cestě směrem k lesu. Padlý strom se podařilo po nahlášení obratem odstranit a cesta k lesu je opět průjezdná. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Obnovení dodávky pitné vody 1

Obnovení dodávky pitné vody

Vážení spoluobčané,

včerejší den (22.4.) nám potvrdil, že sucho se nevyhnulo ani naší obci, došlo k výraznému poklesu hladiny v hlavním vrtu. O velikonočních svátcích tak došlo k vyčerpání vodojemu o kapacitě 150 m3. Vodu jsme operativně dočerpali spuštěním nových záložních vrtů, které byly připravené pro novou změkčovací technologii. Aktuálně využíváme všechny dostupné vrty. Věříme, že při hospodárném nakládání s pitnou vodou bude i přes letní období vody dostatek. Apelujeme proto na Vás, abyste nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, zejména ve dnech volna. Važme si toho, že jsme jedna z mála obcí, která nevydala zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Rezignace zastupitelů "Změna pro Zlatou" obce Zlatá

Rezignace zastupitelů "Změna pro Zlatou" obce Zlatá

Vážení občané,

dne 20. 3. 2019 jsem obdržel písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce Zlatá od členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni za sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Změna pro Zlatou, a to

Josef Černohous,

Kristýna Hroníková,

Hana Holubová.


celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Starosta obce Zlatá

Oznámení o veřejné konzultaci rozpracovaného návrhu územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako pořizovatel územně plánovacích
podkladů dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje datum a místo konání veřejné
konzultace rozpracovaného návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s
rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Setkání se bude konat v rekonstruované budově Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve velké zasedací
místnosti, dne 20. 2. 2019 od 15:30 hod.

Návrhová část Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je k dispozici na webových stránkách města pod odkazem:
http://brandysko.cz/navrh-usk-k-projednani/ds-2215/archiv=0&p1=1030. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor:
IceSkating

Slavnostní otevření zlatského zimního stadionu

Vážení spoluobčané,

slavnostní otevření zimního stadionu ve Zlaté proběhne v pátek dne 25. ledna 2019 od 17:30 hodin v prostoru pod vodárnou. Zveme vás všechny včetně dětí. Brusle i termosku vezměte s sebou. Led, muzika a osvětlení zajištěno.

Obec Zlatá celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: OÚ Zlatá
#

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Vážení spoluobčané, sousedé, hezké pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku 2019 přejí zastupitelé obce Zlatá. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor:

Smlouva od Dolia Invest, s.r.o. – vyjádření právníka obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti některých obyvatel Zlaté I jsme v uplynulém týdnu předali návrh smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o. v elektronické podobě, která je zasílána občanům naší obce, právníkovi obce panu JUDr. Stanislavu Hrinkovi.

Níže uvádíme znění komentářů JUDr. Hrinka, které k textu smlouvy uvedl. Prosím, vezměte na vědomí, že se nejedná o závazná stanoviska. Jeho komentáře jsou pouze informativní a mají spíše doporučující charakter, stejně tak i postup, který navrhuje. Obec Zlatá v tuto chvíli předává informace od právníka obce občanům prostřednictvím svých internetových stránek. Další komunikaci ohledně textu smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o., můžete směřovat přímo na tuto společnost.

Děkujeme.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 15. 12. 2018 | Autor: OÚ Zlatá
Zlata_DPP_Udrzbar

Nabídka DPP - Údržbář obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

obec Zlatá přijme na dohodu o provedení práce „Údržbáře obce“. Více informací naleznete v příloze.

Děkujeme za váš zájem.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: Obecní úřad Zlatá
Komunální odpad

Prodej známek na popelnice a výběr poplatků za psy

Vážení spoluobčané,

známky na popelnice na komunální odpad a psí známky jsou platné do konce února 2019.

Prodej nových známek na popelnice komunálního odpadu a výběr poplatků za psy na období od 1. března 2019 do 28. února 2020 bude zahájen ve středu dne 23. ledna 2019 v úředních hodinách na Obecním úřadu Zlatá.

Poplatky budou ve stejné výši jako v roce 2018. Bližší informace o poplatcích najdete na obecních webových stránkách v sekci Praktické informace/Poplatky.

https://www.obeczlata.cz/prakticke-informace/poplatky/

OÚ Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor:

Jednání o odkupu infrastruktury v obci Zlatá

Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolujeme si vás informovat, že obecní zastupitelstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Josef Černohous, Pavel Rak a Jan Kobylka. Jejich úkolem bude oficiální zastupování naší obce v již započatém jednání s právním zástupcem majitelů infrastruktury ve Zlaté.

Nově zvolené obecní zastupitelstvo i majitelé infrastruktury jsou ochotni pokračovat v jednání, jehož cílem je stanovit oboustranně přijatelné podmínky pro převzetí – odkup veškeré infrastruktury v obci Zlatá, jejímž majitelem není obec Zlatá (tzn. ČOV, vodovod ve Zlaté I, kanalizace ve Zlaté I a ve Zlaté III, inženýrské sítě pod silnicí II/101 a pozemky, na kterých jsou vybudovány vozovky ve Zlaté I a Zlaté III).

Dále jsme se na pracovní schůzce zastupitelstva dohodli, že zastupitelé připraví nejpozději do konce tohoto roku 2018 podklady pro další jednání skupiny, tj. rozvahu finančních možností obce Zlatá.

Věříme, že tento konstruktivní postup zastupitelů je pro budoucnost naší obce dobrou volbou.

Vaši zastupitelé celý text

ostatní | 10. 12. 2018 | Autor:
ZLATEJ ZIMÁK brigáda 1

ZLATEJ ZIMÁK brigáda

Ahoj tatínkové, sousedé, kamarádi. Chceme pro naše děti vybudovat v prostoru pod vodárnou kluziště. Kdo máte čas a můžete nám s výstavbou pomoci, přijďte v sobotu 8. 12. 2018 v 10 hodin k vodárně. Nainstalujeme nízké dřevěné hrazení, aby dětem napadal puk do potoka a budeme čekat až pořádně přituhne :-) a pak budeme kropit, kropit, ....

Bude bláto, lepší přijít v holínkách. Brigádníci s hráběmi na úpravu plochy vítáni.

Děkujeme všem, kdo nás podpoří. Vašek a Standa. celý text

náš tip, ostatní | 7. 12. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
Bioodpad

Poslední svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,

poslední letošní svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018. Další svoz bioodpadu bude až na jaře roku 2019. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková

II. výzva společnosti Dolia Invest, s.r.o.

Vážení spoluobčané, sousedé, věnujte, prosím, pozornost druhé výzvě společnosti Dolia Invest, s.r.o. z 1. 11. 2018. Byli jsme požádáni o zveřejnění této výzvy, která se týká obyvatelů ve Zlaté I. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
Oslavy 100. LET REPUBLIKY prodej knihy „Pátrání po hrdinech“ 1

Oslavy 100. LET REPUBLIKY prodej knihy „Pátrání po hrdinech“

Vážení spoluobčané, sousedé,

ve středu 7. listopadu zahájíme na obecním úřadě ve Zlaté prodej knihy „Pátrání po hrdinech“, která byla vydána jako regionální publikace obcí Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, Třebohostice a Zlatá u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, jako poděkování spoluobčanům, sousedům, kteří bojovali v 1. světové válce na straně monarchie i československých legii.

Autorem knihy je místní historik a spisovatel Jan Psota a jeho kolektiv, více podrobností o publikaci se dozvíte na www.spoleksousedu.cz.

Knihu „Pátrání po hrdinech“ bude možné zakoupit každou středu od 17:00 do 19:00 na OÚ ve Zlaté, a to za symbolickou cenu 70,- Kč za jeden výtisk, dva výtisky za 100,- Kč.Přejeme hezký víkend, Obec Zlatá celý text

ostatní | 2. 11. 2018 | Autor: Obec Zlatá
Nalezená finanční hotovost 1

Nalezená finanční hotovost

Vážení spoluobčané, sousedé,
obrátila se na nás pí. Smolková s žádostí o uveřejnění informace o nálezu finanční hotovosti v satelitu Zlatá I. a to ve slepé ulici, která vede K Čerťáku. Paní Smolková peníze vrátí dotyčnému, pokud bude znát přesnou částku.


Pokud se nikdo o finanční hotovost nepřihlásí, pí. Smolková nalezené peníze věnuje na dobročinné účely.

Peníze je možné vyzvednout u manželů Smolkových v č. p. 127 nejlépe večer po 19 hod.

Děkujeme.

Obec Zlatá celý text

náš tip, ostatní | 27. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
#

Oslavy 100. LET REPUBLIKY

Vážení spoluobčané, sousedé, dnes si Vás všechny dovolíme srdečně pozvat na dvě akce:
1) Minulý týden jste obdrželi do svých poštovních schránek pozvánku na regionální oslavy „100. výročí vzniku Československé republiky“ s bohatým doprovodným programem, které se konají v sobotu odpoledne 27. října na náměstí ve Škvorci, podrobné informace viz. přiložené soubory Pozvánka-mapka a Pozvánka-program.
Pro Ty z Vás, kteří se chtějí zmíněných oslav zúčastnit, jsme zajistili dopravu ze Zlaté do městyse Škvorec speciálním autobusem fi. Dobrobus, který bude přistaven v 13:25 na naší zastávce busu na návsi ve Zlaté.
2) Ještě před odjezdem na oslavy do Škvorce si Vás dovolíme pozvat od 13:15 na kratičký akt vztyčení naší státní vlajky u nového památníku našich legionářů, kterým bychom jim chtěli věnovat tichou vzpomínku.
Hezké podzimní dny Vám přeje obec Zlatá
celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: Jan Horký
#

Pátrání po pohřešované osobě

!!!! PPROSÍM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST TÉTO ZPRÁVĚ !!!! celý text

náš tip, ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Úprava trasy autobusové linky č. 329 ve dnech 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018 1

Úprava trasy autobusové linky č. 329 ve dnech 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,
předáváme Vám informace od Dopravního Podniku Praha k úpravě trasy autobusové linky 329 ke vztahu 2. etapě
souvislé údržby silnice II/101, která bude probíhat od 22. října 2018 do 28. října 2018.
Obec Zlatá celý text

náš tip, ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Martin Mezihorák
Draikáda 1

Draikáda

Vážený spoluobčané, sousedé,
dovolujeme si Vám připomenout naší tradiční Drakiádu, která se koná tuto sobotu 20.10.2018 od 15hod. Tento rok budeme draky pouštět u Altánku směrem k lesu.

Přineste si každý svého draka, který vyletí až do oblak.

Budeme soutěžit o drobné odměny a vítěz získá pohár.

Po ukončení soutěže v pouštění draků se společně přesuneme do Hospůdky u Hasičů, kde na nás bude čekat pan hostinský. Zaženeme žízeň ze soubojů s draky a určitě bude i něco dobrého na zub.

Akce se bude konat za každého počasí, pokud bude zima, vezměte čepici, šálu a hurá s dětmi zavzpomínat na naše dětství :-)

Prosíme o potvrzení účasti na email:
janajokesova@seznam.cz nebo prostřednictvím sms 604 268 259.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Obec Zlatá a Sbor dobrovolných hasičů Zlatá celý text

náš tip, ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Jana Jokešová, Jan Koblyka
Výlukové jízdní řády autobusové linky č. 329 od 16. 10. 2018 1

Výlukové jízdní řády autobusové linky č. 329 od 16. 10. 2018

Dobrý večer naši spoluobčané, sousedé,
předáváme Vám informace, které jsme dnes získali od pracovníků fi. ROPID:
Od 16.10. do 21.10. nejezdí bus linky č. 329 na území obce Zlatá, jelikož bude probíhat souvislá údržba silnice II/101.
Od 22.10.2018 se k Vám již bude linkou 329 zajíždět a to formou konečné zastávky resp. objezdu bloku rodinných domů na západním konci obce (Zlatá I).
Během trvání výluky v prvním termínu bude linka 329 ukončena v zastávce Škvorec, Třebohostice (rozcestí), ve druhé etapě bude konečná zastávka Zlatá.
Výlukové JŘ busu č. 329, platné v době výluky od 16. 10.2018 jsou již dostupné zde !
Obec Zlatá
celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Jan Horký
Výzva od společnosti Dolia 1

Výzva od společnosti Dolia Invest, s.r.o.

Vážení spoluobčané, sousedé,
společnost Dolia Invest, s.r.o. nás požádala o vyvěšení této výzvy na naše obecní stránky. Prosím věnujte pozornost této výzvě, která se týká obyvatelů ve Zlaté I.

Děkujeme,
Obec Zlaté celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Senátní volby 2. kolo 1

Senátní volby 2. kolo

Vážení spoluobčané, sousedé,
druhé kolo senátních voleb proběhne tento pátek 12. 10. 2018 od 14 do 22hod a v sobotu 13. 10. 2018 od 8 do 14hod. Tentokrát volební lístky získáte přímo ve volební místnosti Obecního úřadu.

Kandidáti postupující do druhého kola jsou:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. za volební stranu STAN
Mgr. Jiří Kozák za volební stranu ODS

Děkujeme.
Obec Zlatá celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Výsledky komunálních voleb 2018 1

Výsledky komunálních voleb 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,
dovolujeme si Vás informovat o výsledku komunálních voleb v naší obci. Výsledky naleznete v přiloženém souboru. Děkujeme Vám za účast ve volbách a nově zvolenému zastupitelstvu přejeme hodně úspěchů v následujícím funkčním období.


Děkujeme.

Zastupitelé obce Zlatá celý text

náš tip, ostatní | 6. 10. 2018 | Autor: Zastupitelé
Otevírací doba naší hospůdky U Hasičů ve dnech 5. 10 .2018 a 6. 10. 2018 1

Otevírací doba naší hospůdky U Hasičů ve dnech 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolujeme si Vás informovat, že pan hospodský otevře naší hospůdku v pátek 5. 10. 2018 od 17hod a v sobotu 6. 10. 2018 od 15hod. Přijďte ochutnat domácí paštiku, vynikající gulášek, domácí utopence, atd.

S přáním klidného večera.
Obec Zlatá celý text

ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka

Úhrada dlužné částky za odběr vody

Vážení spoluobčané, sousedé,
Dovolujeme si Vás informovat, že se podařilo našemu právnímu zástupci zdárně ukončit soudní řízení se společností Barbar s.r.o., o úhrady dlužné částky za odběr vody.
Bylo rozhodnuto ve prospěch naší obce a to včetně úhrady nákladů soudního řízení. Celková vymožená částka činí 193 155,50 Kč a již byla připsána na obecní účet.

Přejeme Vám pěkné ráno.

Obec Zlatá
celý text

náš tip, ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Autobusové spojení linky 329 1

Omezení autobusové linky č. 329 během uzavírky komunikace II/101

Vážení spoluobčané, sousedé,
v příloze této zprávy naleznete vyjádření společnosti ROPID k uzavírce komunikace II/101 během údržby povrchu. Dále v příloze naleznete vyznačenou objízdnou trasu autobusové linky č. 329.

Přejeme Vám klidný večer.

Obec Zlatá celý text

náš tip, ostatní | 3. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Uzavírka komunikace II/101 od 16. října 2018 do 26. listopadu 2018 1

Uzavírka komunikace II/101 od 16. října 2018 do 26. listopadu 2018

Vážení spoluobčané, sousedi,
jak jsme Vás již v minulosti zde informovali o plánované údržbě komunikace II/101, která proběhne v měsíci říjnu, dovolujeme si Vám zde poskytnout detailní rozpis uzavírek během prováděných prací. celý text

náš tip, ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
první
ze 12
poslední