Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 10
poslední

Smlouva od Dolia Invest, s.r.o. – vyjádření právníka obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti některých obyvatel Zlaté I jsme v uplynulém týdnu předali návrh smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o. v elektronické podobě, která je zasílána občanům naší obce, právníkovi obce panu JUDr. Stanislavu Hrinkovi.

Níže uvádíme znění komentářů JUDr. Hrinka, které k textu smlouvy uvedl. Prosím, vezměte na vědomí, že se nejedná o závazná stanoviska. Jeho komentáře jsou pouze informativní a mají spíše doporučující charakter, stejně tak i postup, který navrhuje. Obec Zlatá v tuto chvíli předává informace od právníka obce občanům prostřednictvím svých internetových stránek. Další komunikaci ohledně textu smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o., můžete směřovat přímo na tuto společnost.

Děkujeme.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 15. 12. 2018 | Autor: OÚ Zlatá
Zlata_DPP_Udrzbar

Nabídka DPP - Údržbář obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

obec Zlatá přijme na dohodu o provedení práce „Údržbáře obce“. Více informací naleznete v příloze.

Děkujeme za váš zájem.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: Obecní úřad Zlatá
Komunální odpad

Prodej známek na popelnice a výběr poplatků za psy

Vážení spoluobčané,

známky na popelnice na komunální odpad a psí známky jsou platné do konce února 2019.

Prodej nových známek na popelnice komunálního odpadu a výběr poplatků za psy na období od 1. března 2019 do 28. února 2020 bude zahájen ve středu dne 23. ledna 2019 v úředních hodinách na Obecním úřadu Zlatá.

Poplatky budou ve stejné výši jako v roce 2018. Bližší informace o poplatcích najdete na obecních webových stránkách v sekci Praktické informace/Poplatky.

https://www.obeczlata.cz/prakticke-informace/poplatky/

OÚ Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor:

Jednání o odkupu infrastruktury v obci Zlatá

Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolujeme si vás informovat, že obecní zastupitelstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Josef Černohous, Pavel Rak a Jan Kobylka. Jejich úkolem bude oficiální zastupování naší obce v již započatém jednání s právním zástupcem majitelů infrastruktury ve Zlaté.

Nově zvolené obecní zastupitelstvo i majitelé infrastruktury jsou ochotni pokračovat v jednání, jehož cílem je stanovit oboustranně přijatelné podmínky pro převzetí – odkup veškeré infrastruktury v obci Zlatá, jejímž majitelem není obec Zlatá (tzn. ČOV, vodovod ve Zlaté I, kanalizace ve Zlaté I a ve Zlaté III, inženýrské sítě pod silnicí II/101 a pozemky, na kterých jsou vybudovány vozovky ve Zlaté I a Zlaté III).

Dále jsme se na pracovní schůzce zastupitelstva dohodli, že zastupitelé připraví nejpozději do konce tohoto roku 2018 podklady pro další jednání skupiny, tj. rozvahu finančních možností obce Zlatá.

Věříme, že tento konstruktivní postup zastupitelů je pro budoucnost naší obce dobrou volbou.

Vaši zastupitelé celý text

ostatní | 10. 12. 2018 | Autor:
ZLATEJ ZIMÁK brigáda 1

ZLATEJ ZIMÁK brigáda

Ahoj tatínkové, sousedé, kamarádi. Chceme pro naše děti vybudovat v prostoru pod vodárnou kluziště. Kdo máte čas a můžete nám s výstavbou pomoci, přijďte v sobotu 8. 12. 2018 v 10 hodin k vodárně. Nainstalujeme nízké dřevěné hrazení, aby dětem napadal puk do potoka a budeme čekat až pořádně přituhne :-) a pak budeme kropit, kropit, ....

Bude bláto, lepší přijít v holínkách. Brigádníci s hráběmi na úpravu plochy vítáni.

Děkujeme všem, kdo nás podpoří. Vašek a Standa. celý text

ostatní, náš tip | 7. 12. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
Bioodpad

Poslední svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,

poslední letošní svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018. Další svoz bioodpadu bude až na jaře roku 2019. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková

II. výzva společnosti Dolia Invest, s.r.o.

Vážení spoluobčané, sousedé, věnujte, prosím, pozornost druhé výzvě společnosti Dolia Invest, s.r.o. z 1. 11. 2018. Byli jsme požádáni o zveřejnění této výzvy, která se týká obyvatelů ve Zlaté I. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
Oslavy 100. LET REPUBLIKY prodej knihy „Pátrání po hrdinech“ 1

Oslavy 100. LET REPUBLIKY prodej knihy „Pátrání po hrdinech“

Vážení spoluobčané, sousedé,

ve středu 7. listopadu zahájíme na obecním úřadě ve Zlaté prodej knihy „Pátrání po hrdinech“, která byla vydána jako regionální publikace obcí Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, Třebohostice a Zlatá u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, jako poděkování spoluobčanům, sousedům, kteří bojovali v 1. světové válce na straně monarchie i československých legii.

Autorem knihy je místní historik a spisovatel Jan Psota a jeho kolektiv, více podrobností o publikaci se dozvíte na www.spoleksousedu.cz.

Knihu „Pátrání po hrdinech“ bude možné zakoupit každou středu od 17:00 do 19:00 na OÚ ve Zlaté, a to za symbolickou cenu 70,- Kč za jeden výtisk, dva výtisky za 100,- Kč.Přejeme hezký víkend, Obec Zlatá celý text

ostatní | 2. 11. 2018 | Autor: Obec Zlatá
Nalezená finanční hotovost 1

Nalezená finanční hotovost

Vážení spoluobčané, sousedé,
obrátila se na nás pí. Smolková s žádostí o uveřejnění informace o nálezu finanční hotovosti v satelitu Zlatá I. a to ve slepé ulici, která vede K Čerťáku. Paní Smolková peníze vrátí dotyčnému, pokud bude znát přesnou částku.


Pokud se nikdo o finanční hotovost nepřihlásí, pí. Smolková nalezené peníze věnuje na dobročinné účely.

Peníze je možné vyzvednout u manželů Smolkových v č. p. 127 nejlépe večer po 19 hod.

Děkujeme.

Obec Zlatá celý text

ostatní, náš tip | 27. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
#

Oslavy 100. LET REPUBLIKY

Vážení spoluobčané, sousedé, dnes si Vás všechny dovolíme srdečně pozvat na dvě akce:
1) Minulý týden jste obdrželi do svých poštovních schránek pozvánku na regionální oslavy „100. výročí vzniku Československé republiky“ s bohatým doprovodným programem, které se konají v sobotu odpoledne 27. října na náměstí ve Škvorci, podrobné informace viz. přiložené soubory Pozvánka-mapka a Pozvánka-program.
Pro Ty z Vás, kteří se chtějí zmíněných oslav zúčastnit, jsme zajistili dopravu ze Zlaté do městyse Škvorec speciálním autobusem fi. Dobrobus, který bude přistaven v 13:25 na naší zastávce busu na návsi ve Zlaté.
2) Ještě před odjezdem na oslavy do Škvorce si Vás dovolíme pozvat od 13:15 na kratičký akt vztyčení naší státní vlajky u nového památníku našich legionářů, kterým bychom jim chtěli věnovat tichou vzpomínku.
Hezké podzimní dny Vám přeje obec Zlatá
celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: Jan Horký
#

Pátrání po pohřešované osobě

!!!! PPROSÍM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST TÉTO ZPRÁVĚ !!!! celý text

ostatní, náš tip | 16. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Úprava trasy autobusové linky č. 329 ve dnech 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018 1

Úprava trasy autobusové linky č. 329 ve dnech 22. 10. 2018 - 28. 10. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,
předáváme Vám informace od Dopravního Podniku Praha k úpravě trasy autobusové linky 329 ke vztahu 2. etapě
souvislé údržby silnice II/101, která bude probíhat od 22. října 2018 do 28. října 2018.
Obec Zlatá celý text

ostatní, náš tip | 16. 10. 2018 | Autor: Martin Mezihorák
Draikáda 1

Draikáda

Vážený spoluobčané, sousedé,
dovolujeme si Vám připomenout naší tradiční Drakiádu, která se koná tuto sobotu 20.10.2018 od 15hod. Tento rok budeme draky pouštět u Altánku směrem k lesu.

Přineste si každý svého draka, který vyletí až do oblak.

Budeme soutěžit o drobné odměny a vítěz získá pohár.

Po ukončení soutěže v pouštění draků se společně přesuneme do Hospůdky u Hasičů, kde na nás bude čekat pan hostinský. Zaženeme žízeň ze soubojů s draky a určitě bude i něco dobrého na zub.

Akce se bude konat za každého počasí, pokud bude zima, vezměte čepici, šálu a hurá s dětmi zavzpomínat na naše dětství :-)

Prosíme o potvrzení účasti na email:
janajokesova@seznam.cz nebo prostřednictvím sms 604 268 259.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Obec Zlatá a Sbor dobrovolných hasičů Zlatá celý text

ostatní, náš tip | 16. 10. 2018 | Autor: Jana Jokešová, Jan Koblyka
Výlukové jízdní řády autobusové linky č. 329 od 16. 10. 2018 1

Výlukové jízdní řády autobusové linky č. 329 od 16. 10. 2018

Dobrý večer naši spoluobčané, sousedé,
předáváme Vám informace, které jsme dnes získali od pracovníků fi. ROPID:
Od 16.10. do 21.10. nejezdí bus linky č. 329 na území obce Zlatá, jelikož bude probíhat souvislá údržba silnice II/101.
Od 22.10.2018 se k Vám již bude linkou 329 zajíždět a to formou konečné zastávky resp. objezdu bloku rodinných domů na západním konci obce (Zlatá I).
Během trvání výluky v prvním termínu bude linka 329 ukončena v zastávce Škvorec, Třebohostice (rozcestí), ve druhé etapě bude konečná zastávka Zlatá.
Výlukové JŘ busu č. 329, platné v době výluky od 16. 10.2018 jsou již dostupné zde !
Obec Zlatá
celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Jan Horký
Výzva od společnosti Dolia 1

Výzva od společnosti Dolia Invest, s.r.o.

Vážení spoluobčané, sousedé,
společnost Dolia Invest, s.r.o. nás požádala o vyvěšení této výzvy na naše obecní stránky. Prosím věnujte pozornost této výzvě, která se týká obyvatelů ve Zlaté I.

Děkujeme,
Obec Zlaté celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Senátní volby 2. kolo 1

Senátní volby 2. kolo

Vážení spoluobčané, sousedé,
druhé kolo senátních voleb proběhne tento pátek 12. 10. 2018 od 14 do 22hod a v sobotu 13. 10. 2018 od 8 do 14hod. Tentokrát volební lístky získáte přímo ve volební místnosti Obecního úřadu.

Kandidáti postupující do druhého kola jsou:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. za volební stranu STAN
Mgr. Jiří Kozák za volební stranu ODS

Děkujeme.
Obec Zlatá celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Výsledky komunálních voleb 2018 1

Výsledky komunálních voleb 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,
dovolujeme si Vás informovat o výsledku komunálních voleb v naší obci. Výsledky naleznete v přiloženém souboru. Děkujeme Vám za účast ve volbách a nově zvolenému zastupitelstvu přejeme hodně úspěchů v následujícím funkčním období.


Děkujeme.

Zastupitelé obce Zlatá celý text

ostatní, náš tip | 6. 10. 2018 | Autor: Zastupitelé
Otevírací doba naší hospůdky U Hasičů ve dnech 5. 10 .2018 a 6. 10. 2018 1

Otevírací doba naší hospůdky U Hasičů ve dnech 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolujeme si Vás informovat, že pan hospodský otevře naší hospůdku v pátek 5. 10. 2018 od 17hod a v sobotu 6. 10. 2018 od 15hod. Přijďte ochutnat domácí paštiku, vynikající gulášek, domácí utopence, atd.

S přáním klidného večera.
Obec Zlatá celý text

ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka

Úhrada dlužné částky za odběr vody

Vážení spoluobčané, sousedé,
Dovolujeme si Vás informovat, že se podařilo našemu právnímu zástupci zdárně ukončit soudní řízení se společností Barbar s.r.o., o úhrady dlužné částky za odběr vody.
Bylo rozhodnuto ve prospěch naší obce a to včetně úhrady nákladů soudního řízení. Celková vymožená částka činí 193 155,50 Kč a již byla připsána na obecní účet.

Přejeme Vám pěkné ráno.

Obec Zlatá
celý text

ostatní, náš tip | 4. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Autobusové spojení linky 329 1

Omezení autobusové linky č. 329 během uzavírky komunikace II/101

Vážení spoluobčané, sousedé,
v příloze této zprávy naleznete vyjádření společnosti ROPID k uzavírce komunikace II/101 během údržby povrchu. Dále v příloze naleznete vyznačenou objízdnou trasu autobusové linky č. 329.

Přejeme Vám klidný večer.

Obec Zlatá celý text

ostatní, náš tip | 3. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Uzavírka komunikace II/101 od 16. října 2018 do 26. listopadu 2018 1

Uzavírka komunikace II/101 od 16. října 2018 do 26. listopadu 2018

Vážení spoluobčané, sousedi,
jak jsme Vás již v minulosti zde informovali o plánované údržbě komunikace II/101, která proběhne v měsíci říjnu, dovolujeme si Vám zde poskytnout detailní rozpis uzavírek během prováděných prací. celý text

ostatní, náš tip | 2. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Navýšení odvozu tříděného odpadu 1

Navýšení odvozu tříděného odpadu

Vážení spoluobčané, sousedi,
po dlouhých urgencí u dodavatele společnosti FCC Česká republika, s.r.o. a v komunikaci s okolními obcemi se nám konečně podařilo navýšit četnost vývozu tříděného odpadu z našich obecních kontejnerů.
Od dnešního dne bude vývoz prováděn již 2x týdně a to vždy v pondělí a čtvrtek.

Přejeme úspěšný začátek týdne.
Obec Zlatá
celý text

ostatní, náš tip | 1. 10. 2018 | Autor: Jan Kobylka
#

Vyjádření společnosti ČEZ k dotaci o příspěvek na dětké hřiště

Vážení spoluobčané, sousedé,
jak jsme Vás v minulosti informovali, podali jsme žádost o příspěvek na výměnu herních prvků dětského hřiště u naší hospůdky U Hasičů. Pro tento záměr jsme na doporučení od Vás občanů podali žádost o dotaci u společnosti ČEZ, která nám zaslala bohužel zamítavé stanovisko. V tento okamžik sledujeme vypsání dotačních výzev, a jakmile nalezneme vhodnou dotační výzvu, žádost podáme znovu. Stejným způsobem budeme postupovat i v záměru vybudování nového většího dětské hřiště na obecním pozemku v blízkosti satelitu Zlatá I.
Přejeme Vám klidný den.
Obec Zlatá celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Volební manuál komunální a senátní volby 1

Volební manuál komunální a senátní volby

Vážení spoluobčané, sousedé,

dne 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva a doplňovací volby do Senátu. Volební místnost bude jako obvykle v prostorách Obecního úřadu a bude otevřena v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

Dovolujeme si Vám zde připojit stručný návod jako volit a přehled jmenných seznamů všech kandidátů.

S přáním klidného dne.
Obec Zlatá
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka
Souvislá údržba silnice II/101 1

Souvislá údržba silnice II/101

Vážení spoluobčané, sousedi,

v polovině měsíce října 2018 má být prováděna souvislá údržba silnice II/101 ve směru z Říčan do Škvorce. Údržba se týká hlavně odstranění nerovností a poruch vozovky, které mají být odfrézovány v max tl. 80 mm a následně opatřena vyrovnávacím postřikem a definitivním vyrovnáním z asfaltové směsi (především se jedná o propadlé okraje apod.) Práce mají probíhat za částečného provozu, podrobnosti jako délky úseků, počty a druhy značek atd. stanoví v povolení silniční správní úřad.

Přesné stanovení termínu údržby ještě není známo.

Pozitivní ale je, že výsledek má být stejný jako po souvislé údržbě vozovky z Úval do Škvorce.

Jelikož jsme jako obec nebyli Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS) oficiálně informováni, vynasnažíme se aktivně s KSÚS komunikovat a Vás co neprodleně informovat o přesném termínu zahájení prací a detailech souvislé údržby.

Přejeme klidný večer.

Obec Zlatá

celý text

ostatní | 23. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka
#

Nové hrací prvky na dětském hřišti

Vážení spoluobčané,

dnes byla dokončena kompletní výměna hracích prvků dětského hřiště u naší hospůdky. Nově byla nainstalována skluzavka, houpací koník, kreslící tabule a v celém prostoru máme dosypán nový písek. Pevně věříme, že tato výměna udělá radost Vašim dětem. Přejeme radostné a bezpečné užívání.
Obec Zlatá
celý text

ostatní, náš tip | 22. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka

Svoz nebezpečného odpadu

Tento víkend ve dnech 22. 9. 2018 a 23. 9. 2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je možno odkládat na betonovou plochu před autoservisem U Křížku.

Obec Zlatá celý text

ostatní | 20. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka

Výpadek veřejného osvětlení

Dnes došlo k výpadku veřejného osvětlení v části satelitu Zlatá I. Výpadek je pravděpodobně způsoben mechanickým poškozením jednoho sloupu veřejného osvětlení. Neprodleně byla objednána oprava, která se uskuteční během zítřejšího dne.

Děkujeme za pochopení.

Obec Zlatá celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka

Spuštění nového webu obce

Vážení sousedé a spoluobčané,
dnes máme spuštěny nové webové stránky naší obce. Prosíme, kdo má zájem dostávat aktuální informace o dění v naší obci, registrujte si svůj email zde na našich stránkách. Po registraci Vám budou chodit aktuální informace přímo do vaší emailové schránky. Během několika dní, naše nové webové stránky budeme pravidelně aktualizovat a dolaďovat provoz, aby odpovídal potřebám obce a Vám našim občanům, proto Vás žádáme o trpělivost. Děkujeme.

Zastupitelé obce Zlatá
celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka

100. Výročí REPUBLIKY

Vážení spoluobčané, sousedé, obec Zlatá a Sbor dobrovolných hasičů Zlatá Vás srdečně zvou na oslavu 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, které se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018 od 14hod

První část oslav proběhne u Křížku a druhá část oslav proběhne v naší hospůdce společně s dětským programem. Prosím přijďte všichni, těšíme se na Vás
Podrobný program akce naleznete v přiložené pozvánce.

Zastupitelé obce Zlatá
celý text

ostatní, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor: Jan Kobylka
první
ze 10
poslední