Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 6
poslední

VZP

Kontrola provedená 28.6.2019 VZP

Dne 28.6.2019 byla provedena kontrola VZP, jako obvykle u všech kontrol, bez závad. celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: obec Zlatá
Volební lístek pro Zlatou

Volby 14.9.2019

Kandidátky pro volby 14.9.2019.
Podáváme informaci o kandidátních listinách se jmény se jmény kandidátů celý text

ostatní | 30. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Městská policie Úvaly hledá kolegy 1

Nabídka pracovních míst - strážník Městské policie Úvaly

Městská policie Úvaly hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni.

celý text

ostatní | 22. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Komunikace a sítě Zlatá I. 1

Komunikace a sítě Zlatá I.

V průběhu posledního roku byla vedena jednání o zajištění infrastruktury v části obce Zlatá 1 a 3. Smlouvy na zakoupení infrastruktury jsou již připravené. První verzi na zakoupení kompletu od silnic a sítí v části Zlatá 1 a 3 až po čistírnu jsme byli bohužel nuceni zahodit po odstoupení části zastupitelstva. Podle zákona o obcích máme omezené možnosti nabývání majetku. Byly dohodnuty nové smlouvy na prodej vodovodu ve Zlaté 1 a pronájem čistírny odpadních vod ve Zlaté 1, což nám zákon umožňuje. O prodej kanalizace jsme požádali konkurzního správce.
Bohužel po intervenci někoho ze Zlaté u vlastníků sítí bylo podepsání smluv odloženo na říjen, až bude po volbách.
Na čisté trubky a vodu si tedy díky popsaným okolnostem budeme muset ještě počkat. celý text

ostatní | 18. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Přerušení dodávky elektřiny 1 a 2. srpna 2019 1

Přerušení dodávky elektřiny 1 a 2. srpna 2019 pro určité parcely

Chtěli bychom Vás informovat o přerušení dodávky elektřiny dne 1. srpna 2019 od 8:00-14:00 a 2.srpna 2019 od 8:00-11:30.
Bližší informace k dotčeným parcelám v příloze. celý text

ostatní | 16. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
#

Nohejbal 2019

Zveme všechny zájemce na nohejbalový tréning na hřišti k lesu tento pátek od 18 00. Následující den v sobotu 6.7. se zúčastníme tradičního nohejbalového turnaje v osadě Old Wanderers. Hřiště směrem k lesu je Vám kdykoliv volně k dispozici.
celý text

ostatní | 3. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Výluka ve Zlaté na lince PID 329 - od 8.7.2019 1

Výluka ve Zlaté na lince PID 329 - od 8.7.2019

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s opravou povrchu komunikace ve Zlaté jsme dnes obdrželi krátké shrnutí týkající se úpravy vedení příslušných linek PID, a to v termínu od 8.7.2019 do 14.7.2019.Linka 329

Ze Sibřiny je linka vedena odklonem přes zastávky Květnice, Rozcestí – Květnice – Dobročovice – Škvorec, náměstí – Škvorec, rozcestí Zlatá – Škvorec, Třebohostice. V Květnici a Dobročovicích zastavují všechny spoje (kromě spojů končících v Sibřině). Pro linku 329 jsou během výluky zrušeny zastávky Zlatá a Sluštice, ŠkolaLinka 303

Tato linka zajistí částečně náhradu chybějících spojů pro obec Sluštice. Vybrané ranní a večerní spoje jsou proto v rámci výluky prodlouženy ze Sibřiny do Křenice.


Pro lepší názornost Vám v příloze zasílám JŘ k linkám 303 a 329, s platností od 8.7.2019. celý text

ostatní | 3. 7. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Beseda s autorem grafických návrhů znaku a vlajky obce Zlatá 1

Beseda s autorem grafických návrhů znaku a vlajky obce Zlatá

Vážení spoluobčané, sousedé,

starosta obce Zlatá pan L. Přibyl a zastupitelé P. Rak, M. Mezihorák a J. Horký si Vás dovolují pozvat v pátek 21. června od 19 hodin do hospůdky „U Hasičů“.

Na programu je beseda s autorem grafických návrhů znaku a vlajky obce Zlatá heraldikem panem Stanislavem Kasíkem. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Projekt REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ je spolufinancován Evropskou unií. 1

Projekt REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI ZLATÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh krátkého úseku nového chodníku, který je situován podél silnice II/101 v obci Zlatá v okresu Praha - východ, k.ú. Zlatá. Obec patří pod MAS Region Pošembeří. celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Obec Zlatá
#

ZMĚNA TERMÍNU UZAVÍRKY SILNICE II/101 Zlatá - Sluštice !!!

Vážení spoluobčané,
dnešního dne obec obdržela informaci a změně úplné uzavírky silnice směrem na Sluštice. Termín úplné uzavírky se posouvá na období od 8.7.2019 do 13.7.2019. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Zveme Vás na DĚTSKÝ DEN 8.června 2019 od 15:00 hodin na zlatské návsi  1

Zveme Vás na DĚTSKÝ DEN 8.června 2019 od 15:00 hodin na zlatské návsi

Zveme Vás na DĚTSKÝ DEN 8.června 2019 od 15:00 hodin na zlatské návsi. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá

Jednání o koupi infrastruktury ve Zlaté

Vážení sousedé,

dnes proběhla schůzka se zástupci vlastníků infrastruktury (čistírna odpadních vod, vodovod, komunikace) v satelitu naší obce.

Předmětem jednání je prodej vodovodu, komunikací a pronájem ČOV ve Zlaté I.
Během našeho jednání byla vznesena prosba, zda by občané obce Zlatá mohli komunikovat se společností Dolia Invest s.r.o. pouze prostřednictvím emailu. Tato prosba byla vznesena z důvodu, že někteří vlastníci nemovitostí v naší obci se zástupci společnosti Dolia komunikovali telefonicky a tyto hovory nebo SMS zprávy nebyly vedeny slušnou formou, byly výhružné až zastrašující.

Tímto bychom Vás chtěli požádat pouze a jen o komunikaci prostřednictví emailu.
Věřím, že pochopíte danou situaci a prosbě bude vyhověno. Jakákoliv negace nám všem stěžuje narovnání stavu všech zúčastněných stran.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Vyjádření k úplné uzavírce včetně objízdných tras k akci II/101 Zlatá - Sluštice 1

Vyjádření k úplné uzavírce včetně objízdných tras k akci II/101 Zlatá - Sluštice

Obec Zlatá dostala žádost o vyjádření k úplné uzavírce silnice směrem na Sluštice z důvodů opravy povrchu komunikace na období od 10.6.2019 do 16.6.2019 tj. 6 dnů.

Vzhledem k tomu, že navržená objízdná trasa má být (1/101 Zlatá - Škvorec - Úvaly 1/12 - Rostoklaty - český Brod - 11/113 Tismice - Mrzky- Doubravčice- Štíhlice - Žernovka - Mukařov - 1/2 Říčany - 11/101 Křenice - Sluštice ), znamenalo by to kolaps v ranní špičce, proto navrhujeme nikoliv uzavírku, ale pouze kyvadlový provoz. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá
#

Rekonstrukce bitvy se uskuteční 25.5.2019 na Lipské hoře, poblíže Mohyly u obce Vitice.

Podrobný program:
11:00 Otevření areálu pro diváky, tržiště a tábor vojska
Bitva od 15:00
Dále proběhne:
Ukázka sokolnictví
Zbraně a zbroj doby husitské – komentovaná ukázka pěchoty a rytířstva
Škola šermu
Střelci a dělostřelci doby husitské – ukázka palných zbraní
Dobová hudba
Program bude průběžně doplňován celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 21.5. 2019 v ranních hodinách proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad je možno odkládat na betonovou plochu před
autoservisem u,,křížku" během neděle 19. a pondělí 20. května 2019.
celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté. 1

Sdělení pana starosty o smluvním zajištění školky pro děti ze Zlaté.

Vážení spoluobčané.
V rámci neustávající snahy o zajištění školy a školky pro naše děti jsem obeslal okolní obce s žádostí o možnosti docházky do jejich školských zařízení. Ač psaná suchou úřední formou a v rozsahu dvou vět, kde však bylo řečeno všechno, padla v jednom případě na úrodnou půdu. Mé žádosti, bohužel, nemohly vyhovět obce Škvorec, Hradešín ani Úvaly, kapacita jejich školek je plně vyčerpaná.
Avšak podařilo se smluvně zajistit možnost umístění našich nejmenších občánků v předškolním zařízení v obci Sibřina. Dohodl jsem se se starostou obce Sibřina , že pokud bude v této školce volné místo a dítě ze Zlaté bude přijato, uhradí obec Zlatá této školce, na základě smlouvy, požadovanou část nezbytných výdajů. Smlouva je uzavřena na léta 2019 – 2027 a byla schválena zastupitelstvem obce Sibřina 17. 4. 2019. Ke schválení naším, po rezignaci 3 zastupitelů byť neúplným zastupitelstvem, svolám na pondělí 20. 5. zasedání zastupitelstva, na kterém urychleně Smlouvu o úhradě části nákladů MŠ Sibřina schválíme. Tímto otevírám možnost po dobu minimálně 8 let umístit naše děti v tomto předškolním zařízení.

Děkuji panu Ing. Josefu Novákovi, starostovi obce Sibřina, za vstřícné jednání při řešení potřeby našich rodičů o umístění jejich dětí ve spádové školce.

Luboš Přibyl
starosta obce Zlatá
celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Starosta obce Zlatá
#

Státní svátky 1. a 8. května 2019

Ve státní svátcích dne 1. a 8. května 2019 bude obecní úřad uzavřen. Vyřízení úředních věcí lze kdykoliv domluvit se starostou na tel. č. +420 602 215 520. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
#

Hasiči zasahovali u padlého stromu na cestě k lesu

Děkujeme SDH Zlatá, kteří zasahovali u padlého stromu na cestě směrem k lesu. Padlý strom se podařilo po nahlášení obratem odstranit a cesta k lesu je opět průjezdná. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Obnovení dodávky pitné vody 1

Obnovení dodávky pitné vody

Vážení spoluobčané,

včerejší den (22.4.) nám potvrdil, že sucho se nevyhnulo ani naší obci, došlo k výraznému poklesu hladiny v hlavním vrtu. O velikonočních svátcích tak došlo k vyčerpání vodojemu o kapacitě 150 m3. Vodu jsme operativně dočerpali spuštěním nových záložních vrtů, které byly připravené pro novou změkčovací technologii. Aktuálně využíváme všechny dostupné vrty. Věříme, že při hospodárném nakládání s pitnou vodou bude i přes letní období vody dostatek. Apelujeme proto na Vás, abyste nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, zejména ve dnech volna. Važme si toho, že jsme jedna z mála obcí, která nevydala zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Obec Zlatá
Rezignace zastupitelů

Rezignace zastupitelů "Změna pro Zlatou" obce Zlatá

Vážení občané,

dne 20. 3. 2019 jsem obdržel písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce Zlatá od členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni za sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Změna pro Zlatou, a to

Josef Černohous,

Kristýna Hroníková,

Hana Holubová.


celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Starosta obce Zlatá

Oznámení o veřejné konzultaci rozpracovaného návrhu územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, úsek územního plánování jako pořizovatel územně plánovacích
podkladů dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje datum a místo konání veřejné
konzultace rozpracovaného návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s
rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Setkání se bude konat v rekonstruované budově Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve velké zasedací
místnosti, dne 20. 2. 2019 od 15:30 hod.

Návrhová část Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je k dispozici na webových stránkách města pod odkazem:
http://brandysko.cz/navrh-usk-k-projednani/ds-2215/archiv=0&p1=1030. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor:
IceSkating

Slavnostní otevření zlatského zimního stadionu

Vážení spoluobčané,

slavnostní otevření zimního stadionu ve Zlaté proběhne v pátek dne 25. ledna 2019 od 17:30 hodin v prostoru pod vodárnou. Zveme vás všechny včetně dětí. Brusle i termosku vezměte s sebou. Led, muzika a osvětlení zajištěno.

Obec Zlatá celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: OÚ Zlatá
#

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Vážení spoluobčané, sousedé, hezké pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku 2019 přejí zastupitelé obce Zlatá. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor:

Smlouva od Dolia Invest, s.r.o. – vyjádření právníka obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti některých obyvatel Zlaté I jsme v uplynulém týdnu předali návrh smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o. v elektronické podobě, která je zasílána občanům naší obce, právníkovi obce panu JUDr. Stanislavu Hrinkovi.

Níže uvádíme znění komentářů JUDr. Hrinka, které k textu smlouvy uvedl. Prosím, vezměte na vědomí, že se nejedná o závazná stanoviska. Jeho komentáře jsou pouze informativní a mají spíše doporučující charakter, stejně tak i postup, který navrhuje. Obec Zlatá v tuto chvíli předává informace od právníka obce občanům prostřednictvím svých internetových stránek. Další komunikaci ohledně textu smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o., můžete směřovat přímo na tuto společnost.

Děkujeme.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 15. 12. 2018 | Autor: OÚ Zlatá
Zlata_DPP_Udrzbar

Nabídka DPP - Údržbář obce Zlatá

Vážení spoluobčané,

obec Zlatá přijme na dohodu o provedení práce „Údržbáře obce“. Více informací naleznete v příloze.

Děkujeme za váš zájem.

Obecní úřad Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: Obecní úřad Zlatá
Komunální odpad

Prodej známek na popelnice a výběr poplatků za psy

Vážení spoluobčané,

známky na popelnice na komunální odpad a psí známky jsou platné do konce února 2019.

Prodej nových známek na popelnice komunálního odpadu a výběr poplatků za psy na období od 1. března 2019 do 28. února 2020 bude zahájen ve středu dne 23. ledna 2019 v úředních hodinách na Obecním úřadu Zlatá.

Poplatky budou ve stejné výši jako v roce 2018. Bližší informace o poplatcích najdete na obecních webových stránkách v sekci Praktické informace/Poplatky.

https://www.obeczlata.cz/prakticke-informace/poplatky/

OÚ Zlatá celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor:

Jednání o odkupu infrastruktury v obci Zlatá

Vážení spoluobčané, sousedé,

dovolujeme si vás informovat, že obecní zastupitelstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Josef Černohous, Pavel Rak a Jan Kobylka. Jejich úkolem bude oficiální zastupování naší obce v již započatém jednání s právním zástupcem majitelů infrastruktury ve Zlaté.

Nově zvolené obecní zastupitelstvo i majitelé infrastruktury jsou ochotni pokračovat v jednání, jehož cílem je stanovit oboustranně přijatelné podmínky pro převzetí – odkup veškeré infrastruktury v obci Zlatá, jejímž majitelem není obec Zlatá (tzn. ČOV, vodovod ve Zlaté I, kanalizace ve Zlaté I a ve Zlaté III, inženýrské sítě pod silnicí II/101 a pozemky, na kterých jsou vybudovány vozovky ve Zlaté I a Zlaté III).

Dále jsme se na pracovní schůzce zastupitelstva dohodli, že zastupitelé připraví nejpozději do konce tohoto roku 2018 podklady pro další jednání skupiny, tj. rozvahu finančních možností obce Zlatá.

Věříme, že tento konstruktivní postup zastupitelů je pro budoucnost naší obce dobrou volbou.

Vaši zastupitelé celý text

ostatní | 10. 12. 2018 | Autor:
ZLATEJ ZIMÁK brigáda 1

ZLATEJ ZIMÁK brigáda

Ahoj tatínkové, sousedé, kamarádi. Chceme pro naše děti vybudovat v prostoru pod vodárnou kluziště. Kdo máte čas a můžete nám s výstavbou pomoci, přijďte v sobotu 8. 12. 2018 v 10 hodin k vodárně. Nainstalujeme nízké dřevěné hrazení, aby dětem napadal puk do potoka a budeme čekat až pořádně přituhne :-) a pak budeme kropit, kropit, ....

Bude bláto, lepší přijít v holínkách. Brigádníci s hráběmi na úpravu plochy vítáni.

Děkujeme všem, kdo nás podpoří. Vašek a Standa. celý text

ostatní, náš tip | 7. 12. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
Bioodpad

Poslední svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018

Vážení spoluobčané, sousedé,

poslední letošní svoz bioodpadu je ve čtvrtek dne 22. 11. 2018. Další svoz bioodpadu bude až na jaře roku 2019. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková

II. výzva společnosti Dolia Invest, s.r.o.

Vážení spoluobčané, sousedé, věnujte, prosím, pozornost druhé výzvě společnosti Dolia Invest, s.r.o. z 1. 11. 2018. Byli jsme požádáni o zveřejnění této výzvy, která se týká obyvatelů ve Zlaté I. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Kristýna Hroníková
první
ze 6
poslední